Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bestille gratis D-vitamintilskudd

Alle helsestasjoner kan bestille gratis D-vitamintilskudd til spedbarn 0–6 måneder med foreldre som har bakgrunn fra Afrika, Asia, Sør- og Mellom-Amerika.

Gjennom en avtale mellom Helsedirektoratet og Transforma AS kan helsestasjoner bestille D-vitamintilskudd kostnadsfritt. Produktet helsestasjonene kan bestille, er en D-vitaminspray som inneholder 10 mikrogram vitamin D per spray (dose). Avtalen med Transforma AS erstatter den tidligere ordningen med gratis D-vitamintilskudd som opphørte juni 2020.

Bestilling

Alle helsestasjoner kan sende bestillinger på D-vitaminspray fra medio mars 2021. Det er kun behov for én sprayflaske per barn i målgruppen da hver flaske inneholder nok antall doser til de første seks månedene.

Det kan bestilles en ekstra til demonstrasjon/veiledning. I forbindelse med jul og sommerferie, planlegg framover og bestill i god tid på grunn av lenger leveringstid ved ferieavvikling.

Slik kan helsestasjonen bestille

Bestilling av D-vitaminspray gjøres direkte fra Transforma AS.

Send e-post til helsestasjon@transforma.no, oppgi:

 • Antall
 • Ditt navn
 • Helsestasjonens navn
 • Helsestasjonens adresse (størrelsen på bestillingen avgjør om du skal bruke postadresse eller leveringsadresse).
 • Telefonnummer for kontakt ved behov i forbindelse med levering.
 • Det er viktig at adressen er korrekt. Det påløper ekstra kostnader ved retur av varer, noe som Helsedirektoratet foreløpig dekker.

Ved bestilling av 1–20 stk:

 • Oppgi postadresse (postboks eller postkassens adresse).
 • D-vitaminsprayene kommer i postboksen eller postkassen. Du får beskjed om dette fra Bring.
 • Hvis postkassen er utendørs, følg med slik at ikke varene blir liggende for lenge i sterk varme eller kulde.

Ved bestilling av flere enn 20 stk:

 • Oppgi leveringsadresse med postnummer og sted.
 • D-vitaminproduktene blir levert på døren.

Kontakt ved spørsmål

Kontakt gjerne leverandøren hvis du har spørsmål, Transforma AS:

Målgruppe og formål

Målgruppen for gratis D-vitamintilskudd er spedbarn 0–6 måneder med foreldre som har bakgrunn fra regionene Afrika, Asia, Sør- og Mellom-Amerika. Målet er å forhindre at spedbarn med økt risiko for D-vitaminmangel, utvikler mangeltilstander som i alvorlige tilfeller kan gi rakitt.

Når UV-stråler fra sola treffer huden, dannes D-vitamin. Personer med mørk hud danner mindre D-vitamin i huden og har derfor en økt risiko for D-vitaminmangel.

Anbefalt inntak

Anbefalt inntak av D-vitamin er 10 mikrogram per dag for barn og voksne (0–75 år). Alle spedbarn som ammes bør få daglig tilskudd av D-vitamin fra de er omkring én uke gamle. Barn som får morsmelkerstatning (700 ml eller mer per dag) trenger ikke ekstra tilskudd av D-vitamin fordi barnet da vil få dekket sitt behov gjennom morsmelkerstatningen. Morsmelkerstatning er tilsatt D-vitamin. D-vitamintilskudd er spesielt viktig for morsmelkernærte barn som får lite sollys.

 • Barn som fullammes bør få 1 dose (10 mikrogram) daglig
 • Barn som delammes, og som får mindre enn 700 ml morsmelkerstatning per dag, bør få 1 dose (10 mikrogram) 3–4 ganger per uke
 • Barn som får mer enn 700 ml morsmelkerstatning per dag bør ikke få tilskudd

Bakgrunn for ordningen

Forekomst av D-vitaminmangel og rakitt i Norge er beskrevet i rapporten Vitamin D i Norge: Behov for tiltak for å sikre god vitamin D-status?, publisert av Nasjonalt råd for ernæring i 2018. Her beskrives risikogrupper som er ekstra utsatt for D-vitaminmangel.

I rapporten beskrives også en nedgang i tilfeller av rakitt mellom 1998 og 2012. Det forklares med at flere tiltak har vært iverksatt for å forebygge D-vitaminmangel. Gratis utdeling av D-vitamintilskudd, morsmelkerstatning og barnegrøt som er tilsatt D-vitamin og, ikke minst, det betydelige informasjonsarbeidet som helsesykepleiere gjør for å forebygge D-vitaminmangel, trekkes fram som trolige suksessfaktorer.

Se for øvrig helsenorge.no for mer informasjon om kosttilskudd til barn.

Først publisert: 02.05.2019 Siste faglige endring: 19.03.2021 Se tidligere versjoner