Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Utlevering av alkohol til privatpersoner

Skal du utlevere alkohol importert av privatpersoner må virksomheten din registreres hos Helsedirektoratet.

Registreringsplikt

Registreringsplikten gjelder de som tilbyr utlevering som en del av næringsvirksomheten – ikke for privatpersoner som frakter varer for andre uten kompensasjon.

Skal du utlevere alkoholholdig drikk til privatpersoner? Fyll ut søknadsskjema og egenerklæring her (PDF)Ferdig utfylt skjema sendes til postmottak@helsedir.no.

Kravene som stilles i regelverket må til enhver tid være oppfylt – det holder ikke at kravene er oppfylt ved søknadstidspunktet.

Tilsyn

Det er Helsedirektoratet som har tilsyn med utleveringen, og har samarbeid med blant annet Tolletaten og Skatteetaten. Dersom virksomheten bryter alkohollovgivningen, kan retten til å utlevere alkohol trekkes tilbake.

Avgifter

Når en privatperson importerer alkohol, skal toll, merverdiavgift og særavgifter være betalt før varen kan utleveres.

Først publisert: 20.12.2017 Siste faglige endring: 20.12.2017 Se tidligere versjoner