Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ansvarlig alkoholhåndtering

Kommunen, politiet og utelivsbransjen er ansvarlig for å gi innbyggerne gode, trygge møtesteder og redusere rusrelaterte skader og ulykker i lokalmiljøet.

Servering og salg av alkohol kan gi inntekter, arbeidsplasser og trivsel i kommunen, men det kan også medføre kostnader og menneskelige lidelser. Kommunene skal derfor ha folkehelseperspektivet med i alkoholpolitikken.

Ansvarlig vertskap – kurs og e-læring

For å øke kompetansen hos ansatte i skjenkebransjen er det utviklet et e-læringskurs som gir kunnskap om regelverk og situasjonshåndtering for dem som jobber i utelivsbransjen.

 • Kurset består av seks leksjoner og en avsluttende prøve.
 • Ved bestått prøve får man kursbevis.
 • Kurset finnes på norsk og engelsk.

Direktoratet mener at kommunene kan sette vilkår om at kurset gjennomføres.

Ta kurset om Ansvarlig vertskap her.

Slik kan din kommune jobbe med ansvarlig alkoholhåndtering

Det er kommunene som er tilsyns- og bevillingsmyndighet for salgs- og skjenkebevillinger. 

Alle kommuner anbefales å ta en aktiv rolle overfor utelivsbransjen med kurs, kontroller, veiledning og samarbeid, som vil bidra til:

 • Tryggere uteliv og nærmiljø
 • Forutsigbare vilkår for utelivsbransjen
 • Større forståelse for skjenkebestemmelsene
 • Økt trivsel for gjester og ansatte
 • Bedre folkehelse

Ta en aktiv rolle ved å

 • Legge opp til politiske diskusjoner om folkehelse, alkohol og trygghet i kommunen
 • Bruke politirådet som arena for samarbeid
 • Gi opplæring for økt trygghet
 • Kontakte statsforvalteren ved behov for juridisk bistand i spørsmål knyttet til alkoholloven
 • Kontakte ditt regionale kompetansesenter for spørsmål om rus 

​Les mer om ansvarlig alkoholhåndtering hos Kommunetorget

Slik kan politiet jobbe forebyggende

 • Tett samarbeid med den lokale utelivsbransjen
 • Gode analyser av felles problemforståelse med kommune og utelivsbransje
 • Bli kjent med skjenkestedene og de ansatte
 • Bruke politirådet som samarbeidsarena

Slik kan utelivsbransjen jobbe forebyggende

Alle salgs- og skjenkesteder må ha et system og rutiner for å sikre at alkoholregelverket blir overholdt. Helsedirektoratets guide til internkontroll kan bidra til enklere drift, tryggere ansatte og fornøyde gjester.

Videre tips er å:

Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriell

Ansvarlig vertskap – Opplæringshefte (norsk og engelsk)

Veileder i salgs- og skjenkekontroll

Illustrasjon: Grader av alkoholpåvirkning (jpg og pdf)

Lov og forskrift, veiledere og rundskriv

Alkoholloven (lovdata.no)

Alkoholforskriften (lovdata.no)

​Rundskriv om alkoholloven

Veileder i salgs- og skjenkekontroll

Guide til god internkontroll etter alkoholloven 

Først publisert: 14.02.2016 Siste faglige endring: 14.02.2016 Se tidligere versjoner