Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kurs i akuttmedisin

Kurs i akuttmedisin består av et teorikurs og et praktisk kurs. Teorikurset er nettbasert, mens det praktiske kurset arrangeres lokalt. Kursene er obligatoriske for personell i legevakt.

Helse- og omsorgsdepartementet har nå besluttet å utsette fristen for når legevaktpersonell må oppfylle kompetansekravene i akuttmedisinforskriften. Helsepersonell i legevakt må ha gjennomført kursene i akuttmedisin og i håndtering av vold- og overgrep innen 31. desember 2022. 

Kompetansekravet gjelder også vikarer. Kommunen er ansvarlige for å påse at kompetansekravene er oppfylt.

Del 1: Teorikurs (nettkurs)

Nettkurset skal gjennomføres før den praktiske delen, og du må dokumentere at kurset er gjennomført før du kan ta det praktiske kurset. Administrasjonsgebyr for kurset er 350 kroner per deltaker. 

Påmelding til teorikurs: Oppvakt - Opplæring på legevakt (oppvakt.no)

Kursgodkjenning: 

  • Lege: Godkjent av Legeforeningen som 7 timers tellende kurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).
  • Sykepleier: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 7 timer.
  • Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 7 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer.

Kursbevis: Kurset tas via NKLMs læringsportal. Dette gjør både registrering og utstedelse av kursbevis enkelt og oversiktlig. Kursbeviset blir liggende i portalen og kan hentes fram etter innlogging.

Del 2: Praktisk kurs

Påmelding: Informasjon om kurset og påmelding finner du hos den enkelte kurstilbyder. Det er kun tilbyderne på listen under som har konsesjon fra Helsedirektoratet. Konsesjonene forlenges nå til ut 2022.

Varighet: 15 timer over to kursdager.

I tillegg har Helsedirektoratet etter råd fra NKLM midlertidig akseptert PHTLS og AMLS-kusene som akuttmedisinkurs for legevaktpersonell i lys av pandemisituasjonen. Dette gjelder foreløpig til 31.12.2021. Arrangører av slike kurs må kontakte NKLM for registrering av deltakere i HPR.

Kursgodkjenning:

  • Lege: Godkjent av Legeforeningen som 15 timers tellende emnekurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).
  • Sykepleier: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 15 timer.
  • Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 15 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer.

Overgangsordninger for kurs

Kurs gjennomført 1.5.2015 – 31.12.2017

I perioden ble disse kursene godkjent:

Kurs gjennomført etter 1.1.2018

Fra 1.1.18 blir disse kursene godkjent:

  • Teorikurs: Nettkurs i akuttmedisin (NKLM)
  • Praktisk kurs: Obligatoriske kliniske emnekurs i akuttmedisin for allmennleger – minimum 15 timer (overgangsordning forlenges til og med 1.5.21)

Det er bare helsepersonell med kurs fra andre enn Helsedirektoratets godkjente arrangører som skal sende inn kursbevis til akuttmedisinkurs@helsedir.no. Kursbevis for nettkurs i akuttmedisin skal IKKE sendes inn.

Helsepersonell som har andre kurs eller utdanninger med tilsvarende eller utvidet faginnhold, som er tatt etter 1.5.2015, kan søke Helsedirektoratet om godkjenning. Kursprogram og kursbevis sendes til akuttmedisinkurs@helsedir.no.

Nettkurs i volds- og overgrepshåndtering

Kurs i volds- og overgrepshåndtering er også obligatorisk for alle som jobber i legevakttjenesten. Kurset er nettbasert og er utarbeidet av NKLM. Administrasjonsgebyr for kurset er 350 kroner per deltaker.

Påmelding og mer informasjon om kurset (norceresearch.no).

Registrering i HPR

Kursarrangørene i akuttmedisin har ansvar for å legge inn kursdeltakerne etter fullført kurs direkte i HPR via Altinn. NKLM legger på samme måte alle med fullført kurs i volds- og overgrepshåndtering inn i HPR.

Helsepersonell vil først se oppnådd kompetanse i HPR når både teoretisk og praktisk kurs i akuttmedisin er registrert.

Kurs i akuttmedisin for LIS1

Kurs i akuttmedisin for LIS1

Først publisert: 05.07.2018 Sist faglig oppdatert: 28.06.2022 Se tidligere versjoner