Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Akuttmedisinforskriften – kurs- og kompetansekrav til legevaktpersonell

Kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering skal gjennomføres innen 01.05.2021. Kommunene kan søke tilskudd til oppfølging av forskriften.

Kurskrav​

Akuttmedisinforskriften (lovdata.no) trådte i kraft 1. mai 2015 og revidert 1. januar 2020.

For å oppfylle kravene i forskriftens §7 (leger) og §8 (annet helsepersonell) skal leger og helsepersonell i legevakt ha gjennomført disse to kursene innen 01.05.2021:

Kompetansekrav 

Kompetansekrav som følger av akuttmedisinforskriftens revidering er nærmere beskrevet i paragrafene 7, 8, 13 og 21 (overgangsordninger). 

Fra 01.05.2018 skal dette kravet være oppfylt:

  • Operatører av kommunale legevaktsentraler skal ha relevant helsefaglig utdanning på bachelornivå, nødvendig klinisk praksis og gjennomført tilleggsopplæring for arbeid som operatør (jf. § 13 f).

Disse kravene skal være oppfylt innen 1. januar 2020:

  • Leger som har vakt alene må enten være spesialist i allmennmedisin eller ha gjennomført 30 måneders klinisk tjeneste etter grunnutdanningen (cand.med. eller norsk autorisasjon).
  • Legen må i tillegg, eller som en del av tjenesten, ha gjennomført 40 legevakter eller ha arbeidet ett år som allmennlege i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
  • Kommunen plikter å etablere bakvaktsordninger for leger i vakt, der legen ikke oppfyller kompetansekravene i §7. Den enkelte kommune eller legevakt må vurdere om bakvakten skal være tilgjengelig for tilstedeveiledning av lege i vakt. 
  • Bakvaktlegen skal være vaktkompetent.

Søk tilskudd

Alle landets kommuner kan søke om tilskudd for å finansiere kravene i forskriften. Søknadsskjema, regelverk og tildelingskriterier finner du på tilskuddssiden for oppfølging av akuttmedisinforskriften.

Vi anbefaler at kommunene planlegger for kurs i 2020. Helsedirektoratet åpner for søknader våren 2020.

Først publisert: 14.12.2018 Sist faglig oppdatert: 28.01.2020 Se tidligere versjoner