Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Passert planlagt tid

Antall og andel pasientavtaler som er forsinket i forhold til tidspunkt registrert i pasientdatasystemet.

Passert planlagt tid

Passert planlagt tid beskriver antall og andel pasientavtaler som er forsinket i forhold til tidspunkt registrert i pasientdatasystemet. Den gir utgangspunkt for å etablere systematisk oppfølging av pasienter som ikke innkalles til planlagt tid i et forløp. Indikatoren inngår i et sett med flere indikatorer og den må derfor ikke tolkes alene. Les mer om beregning, datautvalg og datakvalitet (PDF)

Målet er å redusere nivå og variasjon i antall og andel pasientavtaler med passert planlagt tid.

  Indikatoren kan gi nytteverdi for: 

  • Pasienter og pårørende - kan få en mer forutsigbar plan for et behandlingsforløp hvor avtaler holdes
  • Klinikere og helsepersonell - kan bruke indikatoren for å se at kontroller og behandling skjer til planlagt tid. 
  • Ledere i RHF og HF - kan bruke indikatoren til å justere uønsket variasjon i ventetid og forløpstid.

  Datakilde

  • Datakilde er pasientdatasystem i regionale helseforetak per 30.4, 31.8 og 31.12
  • Helse Nord mangler tall per fagområde for april 2017.
  • På grunn av tekniske årsaker knyttet til pasientadministrative systemer, så mangler Helse Midt-Norge tall for rus og psykisk helsevern for barn/unge. Det jobbes med feilretting.

  Oppdateringsfrekvens

  Tallene oppdateres hvert tertial, se statistikkalender

  Kontaktinformasjon

  Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

  Først publisert: 20.05.2020 Sist faglig oppdatert: 17.01.2023