Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Passert planlagt tid

Statistikken viser antall og andel pasientavtaler som er forsinket i forhold til tidspunkt registrert i pasientdatasystemet.

Passert planlagt tid

Passert planlagt tid viser antall og andel pasientavtaler som er forsinket i forhold til tidspunkt registrert i pasientdatasystemet. Tallene kan være et utgangspunkt for systematisk oppfølging av pasienter som ikke er innkalt til planlagt tid og bidra til å redusere uønsket variasjon. Indikatoren inngår i et sett med flere indikatorer og må derfor ikke tolkes alene. Les mer om beregning, datautvalg og datakvalitet (PDF)

Datakilde

  • Datakilde er pasientdatasystem i regionale helseforetak per 30.4, 31.8 og 31.12
  • Helse Nord mangler tall per fagområde for april 2017

Oppdateringsfrekvens

Tallene oppdateres hvert tertial, se statistikkalender

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Først publisert: 20.05.2020 Sist faglig oppdatert: 30.05.2023