Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft

Indikatoren viser andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft, og andel som har en forløpstid innenfor maksimal anbefalt forløpstid fra oppstart av behandlingen.

Vi beklager, akkurat nå har vi tekniske problemer med denne siden. Prøv igjen om en liten stund.

Resultater  

Det er et mål at 70 prosent av alle pasienter med nyoppdaget tykk- og endetarmskreft skal inn i pakkeforløpet. Målet er oppnådd i alle åren ei perioden 2015-2021. I tillegg er det et mål at 70 prosent av pasientene som er i pakkeforløpet skal gjennomføre det innenfor den anbefalte forløpstiden. Målet er oppnådd i alle årene i perioden 2015-2021 med unntak av i 2019 og 2021, hvor andelen lå på 69 prosent.

Forbehold ved tolkning

I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens eventuelt videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne påvirkes. Pasienten blir i beregningen av andel knyttet til det sykehuset som startet pakkeforløpet selv om pasienten får behandling ved et eller flere andre sykehus underveis i pakkeforløpet.

Det er kun første behandling som gis til pasienten som registreres, og ikke senere behandlinger. Når en pasient en måleperiode første får medikamentell behandling og senere strålebehandling så er det kun medikamentell behandling og dets forløpstid som registreres og beregnes.

Om indikatoren

​Fra 1. januar 2015 ble pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft innført i norsk helsetjeneste. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Pakkeforløpene gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende.

Tykk- og endetarmskreft er den nest hyppigste kreftformen i Norge.

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Målet er at 70 prosent av pasientene som får tykk- og endetarmskreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 05.05.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no