Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pakkeforløp for akutt leukemi

Indikatoren viser andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for akutt leukemi, og andel som har en forløpstid innenfor maksimal anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling. Pakkeforløpet opphørte fra 1. mai 2021.

Resultat

Det er et mål at 70 prosent av alle nye pasienter med akutt leukemi skal inkluderes i pakkeforløpet. I tillegg er det et mål at 70 prosent av pasientene som er i pakkeforløpet skal gjennomføre det innenfor den anbefalte forløpstiden.

Pakkeforløpet opphørte fra 1. mai 2021. Bakgrunnen for dette er at pakkeforløpet ikke bidrar til å forbedre forløpet for pasientene, samt at det medfører betydelig merarbeid for de kliniske avdelingene. Dette pakkeforløpet er alt prioritert med korte frister.

Forbehold ved tolkning

I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens eventuelt videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne påvirkes. Pasienten blir i beregningen av andel knyttet til det sykehuset som startet pakkeforløpet selv om pasienten får behandling ved et eller flere andre sykehus underveis i pakkeforløpet.

Det er kun første behandling som gis til pasienten som registreres, og ikke senere behandlinger. F. eks. dersom en pasient først får medikamentell behandling og senere kirurgiskbehandling så er det medikamentell behandling og dets forløpstid som registreres og beregnes.

Om indikatoren

Pakkeforløp for akutt leukemi ble innført i norsk helsetjeneste 1. september 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Målet er at 70 prosent av pasientene som får akutt leukemi, skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

 

Først publisert: 26.03.2019 Siste faglige endring: 06.05.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no