Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pakkeforløp for sarkom

Indikatoren viser andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling

Vi beklager, akkurat nå har vi tekniske problemer med denne siden. Prøv igjen om en liten stund.

Resultat

Det er et mål at 70 prosent av pasientene som er i pakkeforløpet skal gjennomføre det innenfor den anbefalte forløpstiden. Målsettinger er på landsnivå nådd i alle årene i perioden 2015-2021.

Forbehold ved tolkning

I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens eventuelt videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne påvirkes. Pasienten blir i beregningen av andel knyttet til det sykehuset som startet pakkeforløpet selv om pasienten får behandling ved et eller flere andre sykehus underveis i pakkeforløpet.

Det er kun første behandling som gis til pasienten som registreres, og ikke senere behandlinger. F. eks. dersom en pasient først får medikamentell behandling og senere kirurgiskbehandling så er det medikamentell behandling og dets forløpstid som registreres og beregnes.

Om indikatoren

Fra 1. september 2015 ble pakkeforløp for sarkom innført i norsk helsetjeneste. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Pakkeforløpene gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende.

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister.

Målet er at 70 prosent av pasientene som får sarkom, skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

Først publisert: 26.03.2019 Siste faglige endring: 05.05.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no