Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Infeksjon - postoperative infeksjoner etter innsetting av totalprotese (hofte)

Indikatoren viser andel av kirurgiske inngrep der det er oppdaget postoperativ infeksjon som har oppstått innen 30 dager etter innsetting av totalprotese (hofte).

Resultater

Antallet innsettinger av totalproteser har økt jevnt fra 2015, men de to siste årene har det vært en nedgang. I 2021 ble det satt inn 8 945 proteser på landsbasis. Rundt 60 prosent gjennomføres i Helse Sør-Øst RHF.

Andel av kirurgiske inngrep hvor det har blitt oppdaget en postoperativ dyp sårinfeksjon eller infeksjon i indre organ eller hulrom som har oppstått innen 30 dager etter inngrepet har holdt seg stabil på 0,7-1,2 prosent på landsbasis i perioden 2015-2021.

Helse Vest RHF har på årsbasis i hele perioden 2015-2021 hatt den laveste andelen infeksjoner med en andel på mellom 0,4-0,6 prosent.

Det er ikke definert en konkret målsetting for denne indikatoren, men behandlingsstedene skal ha et kontinuerlig fokus på å forebygge og redusere forekomsten av slike infeksjoner.

Resultatene har tidligere vært publisert tertialvis, fra 2021 publiseres tallene årlig.

 

Forbehold ved tolkning

På grunn av tekniske problemer med rapportering av data, mangler tall for følgende regioner:

  • Helse Nord RHF mangler data for 2021.
  • Helse Sør Øst RHF mangler data fra Oslo universitetssykehus HF for 3. tertial 2019, 1. og 2. tertial 2020 og for 2021. Data fra Martina Hansen Hospital mangler for 1. tertial 2020.
  • Helse Midt-Norge RHF mangler data fra St. Olavs hospital HF for 3. tertial 2016 (innføring av nytt datasystem).

Om indikatoren

​​Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert infeksjoner i operasjonsområdet, gjennom forskrift om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-registerforskriften). 

Infeksjoner i operasjonsområdet medfører betydelig sykelighet for pasientene og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. De medfører også betydelige merkostnader for helsetjenesten. Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsområdet kan forebygges gjennom systematiske tiltak. 

Overvåking av infeksjoner i operasjonsområdet etter innsetting av totalprotese i hofta er obligatorisk. Sykehusene må ha et kontinuerlig fokus på sine infeksjonsdata for å bedre pasientsikkerheten, og må bruke disse i kvalitetsforbedringsarbeid.

Pasientsikkerhetsprogrammets nettside kan du få oversikt over tiltakspakken for trygg kirurgi og forebygging av infeksjoner i operasjonsområder.

Først publisert: 03.05.2019 Siste faglige endring: 15.09.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no