Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Infeksjon - sykehjem som deltar i undersøkelsen om helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-PIAH)

Indikatoren beregner andel norske sykehjem som deltar i prevalensundersøkelser om helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (NOIS-PIAH).

Vi beklager, akkurat nå har vi tekniske problemer med denne siden. Prøv igjen om en liten stund.

Resultater 

Det publiseres ikke lenger resultater for denne indikatoren. Tall for sykehjem som deltar i NOIS-PIAH-undersøkelsen ligger i stedet som måltall under indikatorene som viser resultater fra undersøkelsen; "Helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehjem" og "Antibiotikabruk i sykehjem".

Andelen sykehjem som deltok i den nasjonale prevalensundersøkelsen var på 58,5 prosent i november 2019. Det er en liten økning fra mai 2019, da deltagelsen var på 53,4 prosent.

Målet er at alle sykehjem skal delta i de nasjonale prevalensundersøkelsene av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk. Undersøkelsen utføres på et gitt tidspunkt to ganger i året, én gang om våren (mai) og én gang om høsten (november). Prevalensundersøkelsen ble forskriftsfestet for sykehjem i 2015.

Forbehold ved tolkning

Prevalens er en relativt upresis registreringsmetode, og gir kun et øyeblikksbilde av situasjonen. Ved små tall vil den tilfeldige variasjonen være stor.

Til denne indikatoren er det svært viktig å ta i betraktning at Folkehelseinstituttet leverer teller, mens SSB leverer nevner. Det er ikke samme dato for registrering av tallene i teller og nevner:

Teller: NOIS-PIAH gjennomføres to ganger per år, på våren og høsten.
Nevner: Informasjon om sykehjem per 31.12 samles inn årlig i perioden januar-februar påfølgende år.

I tidsrommet mellom registrering av tallene i teller og nevner kan antall sykehjem ha endret seg. Dette kan gi feil andel på kommunenivå, og et mindre avvik på landsnivå. Ved beregning av andel sykehjem som deltar i prevalensundersøkelser om våren, vil for eksempel tallet i telleren gjelde de sykehjemmene som deltok i undersøkelsen denne våren, og nevneren vise antall sykehjem registrert per 31.12 forutgående år.  

Hvilke institusjoner som defineres som sykehjem kan variere over tid. Beregningene som ligger bak denne kvalitetsindikatoren avhenger derfor av hva hver enkelt kommune definerer som sykehjem til enhver tid.

Om indikatoren

Indikatoren viser andel sykehjem som deltar i prevalensundersøkelser av både helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (NOIS-PIAH), per undersøkelse.

Alle sykehjem er pålagt å delta i de nasjonale prevalensundersøkelsene av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i henhold til Forskrift om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-registerforskriften). 

Følgende helsetjenesteassosierte infeksjoner skal registreres i prevalensundersøkelsene i sykehjem:

  • Urinveisinfeksjon hos beboere med og uten urinveiskateter
  • Nedre luftveisinfeksjon
  • Infeksjon i operasjonsområdet (overflatisk og dyp postoperativ sårinfeksjon - inkludert organ/hulrominfeksjon)
  • Hudinfeksjon

All systemisk antibiotikabruk på undersøkelsestidspunktet skal registreres.

FHI: Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem, NOIS-PIAH

 

Først publisert: 26.04.2018 Siste faglige endring: 06.05.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no