Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant 5-åringer

Indikatoren viser tannhelsetilstand hos undersøkte 5-åringer siste år. For å måle tanntilstand benyttes et mål som heter dmft* (Decayed, Missing, Filled Teeth). Dette er et mål for summen av antall tenner som har eller har hatt behov for behandling, eller som har gått tapt på grunn av sykdom.

Resultater     

På landsbasis var 68,4 prosent av alle 5-åringer til undersøkelse eller behandling hos den offentlige tannhelsetjenesten i 2022. Det var store variasjoner mellom fylkene, fra 95,5 prosent i Troms og Finnmark til 47,8 prosent i Vestfold og Telemark. 

Samlet sett hadde 81,3 av alle undersøkte eller behandlede 5-åringer null hull (dmft* = 0) i 2022, 12,9 prosent hadde hull i mellom 1-4 tenner (dmft 1-4) og 5,8 prosent hadde hull i flere enn fire tenner (dmft > 4).

Oslo skiller seg ut blant fylkene. Andelen uten karies har ligget lavest i Oslo i hele perioden 2015-2022. Oslo har også i hele perioden hatt den høyeste andelen 5-åringer undersøkt eller behandlet siste år med karies i mer enn 4 tenner. 

Forbehold ved tolkning

Det er et problem at enkelte av forskjellige årsaker, ikke kommer til time. Det kan medføre at utvalget av 5-åringer som måles blir skjevt, det vil si ikke er tilfeldig og dermed ikke gir et representativt mål for sykdomsutbredelsen i populasjonen. I mange fylker innkalles ikke alle 5-åringer til undersøkelse, bare de som vurderes til å ha risiko for å utvikle tannsykdom. Tannhelsetjenesten begrunner denne risikovurderingen av enkeltindivider med at alle ikke har behov for årlige innkallinger.

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også for data fra tidligere år, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Om indikatoren

Tannhelsen i Norge er gjennomgående god, men det er fortsatt individer som har store kariesproblemer. Utbredelse av sykdommen karies blant 5-åringer gir et bilde av melketannsettets tilstand og er en indikator på betydningen av videre satsing på det forebyggende arbeidet slik at barn utvikler så lite karies som mulig, og får best mulig forutsetning for god munnhelse livet ut.

Indikatoren viser andeler med dmft (Decayed, Missing, Filled Teeth) lik 0, dmft fra og med 1 til og med 4, og dmft over 4. I tillegg viser indikatoren hvor stor andel av årskullet som ble undersøkt og/eller behandlet siste år.

Det er interessant å følge med hvordan dmft/DMFT utvikler seg fram mot 18 år. Denne indikatoren sammen med indikatorene for 12 og 18 år, gjøre det mulig å følge utviklingen i de enkelte årskull frem mot 18 år.

*Små bokstaver indikerer at det er melketenner som vurderes.

Først publisert: 21.06.2018 Siste faglige endring: 22.06.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no