Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant 5-åringer

Indikatoren viser tannhelsetilstand hos undersøkte 5-åringer siste år. For å måle tanntilstand benyttes et mål som heter dmft* (Decayed, Missing, Filled Teeth). Dette er et mål for summen av antall tenner som har eller har hatt behov for behandling, eller som har gått tapt på grunn av sykdom.

Resultater

På landbasis har det vært en positiv utvikling i andelen 5-åringer som var til undersøkelse eller behandling hos den offentlige helsetjenesten i perioden mellom 2015 og 2019. I 2019 ble 79 prosent av barn i denne aldersgruppen undersøkt eller behandlet.

Det er betydelige forskjeller mellom fylkene i andel undersøkte eller behandlede 5-åringer. Vest-Agder, Oslo og Vestfold var de fylkene med lavest andel undersøkte barn (63 prosent). Mens Møre og Romsdal hadde den høyeste andelen (97,5 prosent).

På landsbasis hadde 81,1 prosent av alle undersøkte eller behandlede 5-åringer null hull (dmft*=0) i 2019. Dataene for perioden 2015-2019 viser at denne andelen har vært stabil på omkring 81 prosent. Sammenligning av tannhelsetilstand og kariesforekomst mellom fylker er vanskelig uten å ta hensyn til andel undersøkte eller behandlede 5-åringer.

Andel undersøkte barn med null hull varierer fra 74 prosent i Oslo og Finnmark til 86 prosent i Hedmark. De samme fylkene hadde de laveste og høyeste andelene undersøkte barn med null hull i 2018. Det virker ikke å være et entydig  forhold mellom andelen 5-åringer som undersøkes i fylket og andel barn med null hull som man finner i denne aldersgruppen.

På landsbasis hadde 5,4 prosent av de undersøkte 5-åringene i 2019 (79 prosent av alle barn i årskullet ble undersøkt), hull i fem eller flere tenner (dmft*>4).  I de aller fleste fylkene har mellom 3,7 og 6,4 prosent av undersøkte 5-åringer hull i fem eller flere tenner. Oslo fylke skiller seg ut ved at 10 prosent at alle undersøkte 5-åringer har hull i fem eller flere tenner.

Denne indikatoren viser i tillegg andel undersøkte 5-åringer med karies i mellom en og fire tenner (1<dmft*< 4). Hedmark har den laveste andel i denne kategorien (9,5 prosent) mens andelen i Finnmark (20,9 prosent) er vesentlig høyre enn tilsvarende andel i alle andre fylkene.

Forbehold ved tolkning

Det er et problem at enkelte av forskjellige årsaker, ikke kommer til time. Det kan medføre at utvalget av 5-åringer som måles blir skjevt, det vil si . ikke er tilfeldig og dermed ikke gir et representativt mål for sykdomsutbredelsen i populasjonen. I mange fylker innkalles ikke alle 5-åringer til undersøkelse, bare de som vurderes til å ha risiko for å utvikle tannsykdom. Tannhelsetjenesten begrunner denne risikovurderingen av enkeltindivider med at alle har ikke behov for årlige innkallinger.

Om indikatoren

Tannhelsen i Norge er gjennomgående god, men det er fortsatt individer som har store kariesproblemer. Utbredelse av sykdommen karies blant 5-åringer gir et bilde av melketannsettets tilstand og er en indikator på betydningen av videre satsing på det forebyggende arbeidet slik at barn utvikler så lite karies som mulig og best mulig forutsetning for god munnhelse livet ut.

Indikatoren viser andeler med dmft (Decayed, Missing, Filled Teeth) lik 0, dmft fra og med 1 til og med 4, og dmft over 4. I tillegg viser indikatoren hvor stor andel av årskullet som ble undersøkt og/eller behandlet siste år.

Det er interessant å følge med hvordan dmft/DMFT utvikler seg fram mot 18 år. Denne indikatoren sammen med indikatorene for 12 og 18 år, gjøre det mulig å følge utviklingen i de enkelte årskull frem mot 18 år.

-----------------------------------------------------------------------------------------

*Små bokstaver indikerer at det er melketenner som vurderes.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 25.06.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no