Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant 18-åringer

Indikatoren viser tannhelsetilstand hos undersøkte 18-åringer siste år. For å måle tanntilstand benyttes et mål som heter DMFT* (Decayed, Missing, Filled Teeth). Dette er et mål for summen av antall tenner som har eller har hatt behov for behandling, eller som har gått tapt på grunn av sykdom.

Resultater

80,1 prosent av alle 18-åringer i landet var til undersøkelse eller behandling ved den offentlige helsetjenesten i 2019. Resultatene for perioden mellom 2015 og 2019 viser en moderat oppadgående trend i andelen 18-åringer som har vært til undersøkelse eller behandling i denne perioden.

Det er betydelige forskjeller mellom fylkene i andelen undersøkte eller behandlede 18-åringer. Vest Agder undersøkte den laveste andelen 18-åringer (63,8 prosent). Møre og Romsdal hadde den høyeste andelen (93,5 prosent).

På landsbasis hadde 29,4 prosent av alle undersøkte eller behandlede 18-åringer ingen hull (DMFT*=0) i 2019. Dataene for perioden mellom 2015 og 2019 viser en tydelig økning i andelen undersøkte 18-åringer uten karies. I 2015 var andelen uten hull på 21,9 prosent. Sammenligning av tannhelsetilstand og kariesforekomst mellom fylker er vanskelig uten å ta hensyn til andel undersøkte eller behandlede 18-åringer.

Andel undersøkte 18-åringer uten karies (DMFT*=0) varierer mellom 18,8 prosent i Finnmark og 42,7 prosent i Hedmark. Det ser ikke ut til å være et entydig  forhold mellom andelen 18-åringer som undersøkes i fylket og andel personer uten hull i denne aldersgruppen. Hedmark og Finnmark skiller seg ut ved at de finner henholdsvis den høyeste og laveste andelen personer uten hull blant de undersøkte 18-åringene i perioden siden 2015.

På landsbasis hadde 6,4 prosent av de undersøkte 18-åringene i 2019 (80,1 prosent av årskullet ble undersøkt), hull i ni eller flere tenner (DMFT*>9). Finnmark med den høyeste fylkesvise andel har omtrent tre ganger så stor andel 18-åringer med hull i ni eller flere tenner enn Hedmark som har den laveste andel personer i denne kategorien. Andelen i Hedmark er 3,8 prosent, andelen i Finnmark er 11,3 prosent.

Forbehold ved tolkning

​Det er et problem at mange barn og ungdom uteblir til timer de er tilbudt for undersøkelse og behandling i tannhelsetjenesten. Dette har betydning for sammensetningen av populasjonen ved beregning av denne indikatoren. 

Indikatoren er ikke vektet for å kompensere mot pasienter som ikke møter til time. Det kan medføre at utvalget av 18-åringer som måles blir skjevt, det vil si ikke er tilfeldig og dermed ikke gir et representativt mål for sykdomsutbredelsen i populasjonen. 

Om indikatoren

Tannhelsen i Norge er gjennomgående god, men det er fortsatt individer som har store kariesproblemer. 18-åringene er siste årskull som får tilbud om gratis undersøkelse og behandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Derfor gir tannhelsetilstanden på dette kullet et siste bilde av kvaliteten på arbeidet som er utført i denne tjenesten. Denne indikatoren kan si noe om den offentlige tannhelsetjenesten har lykkes med blant annet det forebyggende arbeidet, slik at disse pasientene oppnår så få og små fyllinger som mulig.

Indikatoren viser andelen 18-åringer undersøkt eller behandlet siste år med DMFT=0 og DMFT>9. I tillegg viser indikatoren hvor stor andel av årskullet som ble undersøkt og/eller behandlet siste år.

-----------------------------------------------------------------------------------------

*Store bokstaver indikerer at det er permanente tenner som vurderes.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 25.06.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no