Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant 18-åringer

Indikatoren viser tannhelsetilstand hos undersøkte 18-åringer siste år. For å måle tanntilstand benyttes et mål som heter DMFT* (Decayed, Missing, Filled Teeth). Dette er et mål for summen av antall tenner som har eller har hatt behov for behandling, eller som har gått tapt på grunn av sykdom.

Resultater    

På landsbasis har det vært en nedgang i andelen 18-åringer som var til undersøkelse eller behandling fra 2019 til 2020. I 2020 ble 73,7 prosent av unge i denne aldersgruppen undersøkt eller behandlet. Dette er en nedgang på 6,4 prosentpoeng fra 2019.

Det er store forskjeller mellom fylkene i andelen undersøkte eller behandlede 18-åringer. I Vestfold og Telemark var andelen på 58,3 prosent, mens i Møre og Romsdal var andelen på 90,2 prosent.

På landsbasis hadde 30,5 prosent av alle undersøkte eller behandlede 18-åringer null hull (DMFT= 0) i 2020. Resultatene fra tidligere år viser en økning fra 2015 til 2020. I 2015 var andelen uten hull på 21,9 prosent, mens i 2020 var andelen økt til 30,5.

Andel undersøkte 18-åringer uten karies (DMFT = 0) varierer fra 24,5 prosent i Møre og Romsdal og til 37 prosent i Innlandet.

På landsbasis hadde 6,2 prosent av de undersøkte 18-åringene hull i ni eller flere tenner (DMFT > 9). Dette varierer fra 4,3 prosent i Viken til 8,9 prosent i Troms og Finnmark.

Forbehold ved tolkning

​Det er et problem at mange barn og ungdom uteblir til timer de er tilbudt for undersøkelse og behandling i tannhelsetjenesten. Dette har betydning for sammensetningen av populasjonen ved beregning av denne indikatoren. 

Indikatoren er ikke vektet for å kompensere mot pasienter som ikke møter til time. Det kan medføre at utvalget av 18-åringer som måles blir skjevt, det vil si ikke er tilfeldig og dermed ikke gir et representativt mål for sykdomsutbredelsen i populasjonen. 

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også for data fra tidligere år, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Om indikatoren  

Tannhelsen i Norge er gjennomgående god, men det er fortsatt individer som har store kariesproblemer. 18-åringene er siste årskull som får tilbud om gratis undersøkelse og behandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Derfor gir tannhelsetilstanden på dette kullet et siste bilde av kvaliteten på arbeidet som er utført i denne tjenesten. Denne indikatoren kan si noe om den offentlige tannhelsetjenesten har lykkes med blant annet det forebyggende arbeidet, slik at disse pasientene oppnår så få og små fyllinger som mulig.

Indikatoren viser andelen 18-åringer undersøkt eller behandlet siste år med DMFT=0 og DMFT>9. I tillegg viser indikatoren hvor stor andel av årskullet som ble undersøkt og/eller behandlet siste år.

-----------------------------------------------------------------------------------------

*Store bokstaver indikerer at det er permanente tenner som vurderes.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 17.06.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no