Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant 18-åringer

Indikatoren viser tannhelsetilstand hos undersøkte 18-åringer siste år. For å måle tanntilstand benyttes et mål som heter DMFT* (Decayed, Missing, Filled Teeth). Dette er et mål for summen av antall tenner som har eller har hatt behov for behandling, eller som har gått tapt på grunn av sykdom.

Resultater    

På landsbasis i 2021 har 78,2 prosent av 18-åringene vært til undersøkelse eller behandling hos den offentlige tannhelsetjenesten. I 2020 var det en tydelig nedgang (73,7 prosent) sammenlignet med tidligere år, på grunn av pandemien. Tallene for 2021 viser at utviklingen går i riktig retning igjen, og resultatene er nesten på samme nivå som før pandemien.

Det er store forskjeller mellom fylkene i andelen undersøkte eller behandlede 18-åringer. I Vestfold og Telemark var andelen på 65,0 prosent, mens i Innlandet var andelen på 92,2 prosent.

På landsbasis hadde 31,9 prosent av alle undersøkte 18-åringer null hull (DMFT= 0) i 2021. Resultatene viser en økning fra 2015 til 2021. I 2015 var andelen uten hull på 21,9 prosent, mens i 2021 var andelen økt til 31,9.

Andel undersøkte 18-åringer uten karies (DMFT = 0) varierer fra 22,8 prosent i Møre og Romsdal og til 38,1 prosent i Innlandet.

På landsbasis hadde 5,6 prosent av de undersøkte 18-åringene hull i ni eller flere tenner (DMFT > 9). Dette varierer fra 4,0 prosent i Viken til 8,7 prosent i Møte og Romsdal og Troms og Finnmark. Andelen 18-åringer med hull i ni eller flere tenner har gradvis gått ned fra 9,6 prosent i 2015 til 5,6 prosent i 2021.

Forbehold ved tolkning

​Det er et problem at mange barn og ungdom uteblir til timer de er tilbudt for undersøkelse og behandling i tannhelsetjenesten. Dette har betydning for sammensetningen av populasjonen ved beregning av denne indikatoren. 

Indikatoren er ikke vektet for å kompensere mot pasienter som ikke møter til time. Det kan medføre at utvalget av 18-åringer som måles blir skjevt, det vil si ikke er tilfeldig og dermed ikke gir et representativt mål for sykdomsutbredelsen i populasjonen. 

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også for data fra tidligere år, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Om indikatoren  

Tannhelsen i Norge er gjennomgående god, men det er fortsatt individer som har store kariesproblemer. 18-åringene er siste årskull som får tilbud om gratis undersøkelse og behandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Derfor gir tannhelsetilstanden på dette kullet et siste bilde av kvaliteten på arbeidet som er utført i denne tjenesten. Denne indikatoren kan si noe om den offentlige tannhelsetjenesten har lykkes med blant annet det forebyggende arbeidet, slik at disse pasientene oppnår så få og små fyllinger som mulig.

Indikatoren viser andelen 18-åringer undersøkt eller behandlet siste år med DMFT=0 og DMFT>9. I tillegg viser indikatoren hvor stor andel av årskullet som ble undersøkt og/eller behandlet siste år.

*Store bokstaver indikerer at det er permanente tenner som vurderes.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 23.06.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no