Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant 12-åringer

Indikatoren viser tannhelsetilstand hos undersøkte 12-åringer siste år. For å måle tanntilstand benyttes et mål som heter DMFT* (Decayed, Missing, Filled Teeth). Dette er et mål for summen av antall tenner som har eller har hatt behov for behandling, eller som har gått tapt på grunn av sykdom.

Resultater  

På landsbasis var det 72,6 prosent av 12-åringer som var til undersøkelse eller behandling hos den offentlige tannhelsetjenesten i 2021. I 2020 var det en tydelig nedgang på grunn av pandemien, og da var det kun 65,4 prosent av 12-åringene som var til undersøkelse/behandling. Tallene for 2021 viser at utviklingen går riktig vei igjen, selv om en ikke er helt tilbake på samme nivå som før pandemien (77,8 prosent i 2019).

Det er store variasjoner mellom fylkene i andel 12-åringer som ble undersøkt eller behandlet i 2021. Andelen strekker seg fra 55,9 prosent i Vestfold og Telemark til 92,9 prosent i Innlandet.

På landsbasis hadde 62,9 prosent av alle undersøkte eller behandlede 12-åringer null hull (DMFT = 0). Dette er en liten økning fra 2019, da andelen var på 60,9 prosent. Det er noe variasjon mellom fylkene, andelen med null hull varierer fra 57,4 prosent i Vestfold og Telemark til 69,1 prosent i Innlandet.

34,5 prosent av undersøkte 12-åringer i landet hadde hull i mellom én og fire tenner (DMFT 1-4). Det er variasjon mellom fylkene, fra 29,2 prosent i Innlandet til 39,0 prosent i Vestfold og Telemark.

Andel undersøkte barn med karies i fire eller flere tenner (DMFT >4) var på 2,6 prosent. Dette varierer fra 1,7 prosent i Innlandet til 3,7 prosent i Møre og Romsdal.

SIC-indeks gir en indikasjon på tannhelsetilstand ved å vise gjennomsnittlig antall tenner med hull, fyllinger eller tenner som er trukket (DMFT) hos tredjedelen med dårligst tanntilstand. På nasjonalt nivå har den tredjedelen av 12-åringer med dårligst tanntilstand i gjennomsnitt 2,2 tenner med hull, fyllinger, eller tenner som er trukket på grunn av karies i 2021. Det er på omtrent tilsvarende nivå som i 2019 (før pandemien).

Forbehold ved tolkning

​Det er et problem at enkelte av forskjellige årsaker, ikke kommer til konsultasjon. Det kan medføre at utvalget av 12-åringer som måles blir skjevt, det vil si ikke er tilfeldig og dermed ikke gir et representativt mål for sykdomsutbredelsen i populasjonen.

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også for data fra tidligere år, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Om indikatoren

Tannhelsen i Norge er gjennomgående god, men det er fortsatt individer som har store kariesproblemer. Tannhelsetilstanden hos 12-åringer gir en indikasjon på om den offentlige tannhelsetjenesten har lykkes med det forebyggende arbeidet slik at disse pasientene oppnår så få og små fyllinger som mulig. Utbredelse av sykdommen karies blant 12-åringer gir et bilde av tannsettets tilstand og er en indikator på betydningen av videre satsing på det forebyggende arbeidet slik at barn utvikler så lite karies som mulig og best mulig forutsetning for god munnhelse livet ut.

Indikatoren viser andelen 12-åringer undersøkt eller behandlet siste år med DMFT=0, DMFT≥1 og ≤4, og DMFT>4. I tillegg viser indikatoren hvor stor andel av årskullet som ble undersøkt og/eller behandlet siste år.

For 12-åringer beregnes også Significant Caries index (SiC), som er den gjennomsnittlige DMFT-scoren for den tredjedelen av årskullet med høyest DMFT-score. SiC-indeks ble introdusert i år 2000 for å sette søkelyset på barna som har høyest karies-score. 

Det er interessant å følge med hvordan dmft/DMFT utvikler seg fram mot 18 år. Denne indikatoren sammen med indikatorene for årskullene 5 og 18 år, gjøre det mulig å følge utviklingen i de enkelte årskull frem mot 18 år. 

* Store bokstaver indikerer at det er permanente tenner som vurderes.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 23.06.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no