Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tannpleierårsverk per 10 000 innbygger

Indikatoren viser antall avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbygger.

Resultater   

På landsbasis var det 2,1 avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere i 2023. Det er en økning på 0,1 årsverk fra i 2022. I perioden 2017-2020 var det 1,9 årsverk. 

Det er store forskjeller mellom fylkene i antall avtalte tannpleierårsverk. I 2023 varierte antallet fra 1,6 i Agder til 4,4 i Troms og Finnmark.

Forbehold ved tolkning

Byer med universitet med bachelor utdanning i tannpleie og/eller regionale odontologiske kompetansesentre Tromsø, Trondheim, Oslo, Bergen og Stavanger (Arendal fram til og med 2018) og Høgskolen i Innlandet har tannpleiere som også er knyttet til undervisning og forskning. Dette kan medføre at antall tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere i fylkene der disse enhetene ligger ikke gjenspeiler antall årsverk som er tilgjengelig for befolkningen. 

Troms fylkeskommune inkluderer antall årsverk knyttet til Universitetsklinikken ved Universitetet i Tromsø (UiT) i antall årsverk for den offentlige fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også for data fra tidligere år, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Om indikatoren

Tallmateriale leveres av Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB har tatt i bruk en ny metode for å beregne årsverk. Tall for tidligere år er oppdatert og er sammenlignbare over tid. 

Det er et mål at tannhelsetjenester skal være likt tilgjengelig for alle. Dette kan bidra til at sosiale helseforskjeller utjevnes. Indikatoren gir en indikasjon på hvor tilgjengelig tannhelsetjenester er og om de er rettferdig fordelt.

Først publisert: 21.06.2018 Siste faglige endring: 19.06.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no