Tannlegespesialister per 10 000 innbygger

Indikatoren viser antall avtalte årsverk for tannlege med spesialistkompetanse per 10 000 innbygger.

Resultater

På landsbasis var det 0,9 avtalte årsverk for tannlegespesialister per 10 000 innbygger i 2019. Dette tallet har vært jevnt gjennom perioden 2015-2019.

Antallet varierer mellom 0,4 årsverk i Oppland og 1,5 årsverk i Oslo. 

Forbehold ved tolkning

Byer med regionale odontologiske kompetansesentre (Tromsø, Trondheim, Oslo, Arendal, Bergen og Stavanger) har tannlegespesialister som også er knyttet til undervisning og forskning. Dette kan medføre at antall årsverk for tannlegespesialister per 10 000 innbyggere i fylkene der disse enhetene ligger ikke gjenspeiler antall tannlegeårsverk som er tilgjengelig for befolkningen. Kompetansesenteret i Arendal ble lagt ned i 2019.

Troms fylkeskommune inkluderer antall årsverk knyttet Universitetsklinikken ved Universitetet i Tromsø (UiT) i antall årsverk for den offentlige fylkeskommunale tannhelsetjeneste.

Om indikatoren

Tallmateriale leveres av Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB har tatt i brukt en ny metode for å beregne årsverk. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i mars 2020 og er sammenlignbare over tid. 

Det er et mål at tannhelsetjenester skal være like tilgjengelig for alle, uavhengig av hvor man bor. Dette kan bidra til at sosiale helseforskjeller utjevnes. Indikatoren gir en indikasjon på hvor tilgjengelig tannhelsetjenesten er, og om den er rettferdig fordelt mellom landets fylker.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 25.06.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no