Tannlegeårsverk per 10 000 innbygger

Indikatoren viser antall avtalte tannlegeårsverk per 10 000 innbygger.

Resultater

Tallene som er publisert er foreløpige. SSB gjør omlegginger i beregningene av årsverk. Dette gjør at tallene for 2018 og tallene for perioden 2015-2017 per i dag ikke er sammenliknbare. SSB vil tilgjengeliggjøre oppdaterte og sammenliknbare tall i mars 2020.

Forbehold ved tolkning

Universitetsbyene Oslo, Bergen og Tromsø, og byer med regionale odontologiske kompetansesentre (Tromsø, Trondheim, Oslo, Arendal, Bergen og Stavanger) har tannleger som også er knyttet til undervisning og forskning. Dette kan trekke opp snittet i de fylkene der disse enhetene ligger.

Om indikatoren

Det er et mål at tannhelsetjenester skal være liketilgjengelig for alle, uavhengig av hvor man bor. Dette kan bidra til at sosiale helseforskjeller utjevnes. Indikatoren gir en indikasjon på hvor tilgjengelig tannhelsetjenesten er, og om den er rettferdig fordelt mellom landets fylker.

 

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 21.06.2018

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no