Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tannlegeårsverk per 10 000 innbygger

Indikatoren viser antall avtalte tannlegeårsverk per 10 000 innbygger.

Resultater

På landsbasis var det 8,0 avtalte tannlegeårsverk uten spesialitet per 10 000 innbyggere i 2022. Denne andelen har vært uendret siden 2015, hvor den var 7,9. 

Det er noe variasjon mellom fylkene i antall tannlegeårsverk per 10 000 innbygger. I 2022 varierte antallet fra 7,3 i Innlandet til 10,1 i Troms og Finnmark. 

Forbehold ved tolkning

Byer med regionale odontologiske kompetansesentre Tromsø, Trondheim, Oslo, Bergen og Stavanger (Arendal fram til og med 2018) har tannleger som også er knyttet til undervisning og forskning. Dette kan medføre at antall tannlegeårsverk per 10 000 innbyggere i fylkene der disse enhetene ligger ikke gjenspeiler antall årsverk som er tilgjengelig for befolkningen. 

Troms fylkeskommune inkluderer antall årsverk knyttet til Universitetsklinikken ved Universitetet i Tromsø (UiT) i antall årsverk for den offentlige fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også for data fra tidligere år, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Om indikatoren

Tallmateriale leveres av Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB har tatt i bruk en ny metode for å beregne årsverk. Tall for tidligere år er oppdatert og er sammenlignbare over tid. 

Det er et mål at tannhelsetjenester skal være like tilgjengelig for alle, uavhengig av hvor man bor. Dette kan bidra til at sosiale helseforskjeller utjevnes. Indikatoren gir en indikasjon på hvor tilgjengelig tannhelsetjenester er, og om de er rettferdig fordelt mellom landets fylker.

 

Først publisert: 21.06.2018 Siste faglige endring: 22.06.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no