Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tannlegeårsverk per 10 000 innbygger

Indikatoren viser antall avtalte tannlegeårsverk per 10 000 innbygger

Resultater

På landsbasis var det 8,0 avtalte tannlegeårsverk uten spesialitet per 10 000 innbyggere i 2021. Denne andelen har vært uendret siden 2015, hvor den var 7,9. 

Det er noe variasjon mellom fylkene i antall tannlegeårsverk per 10 000 innbygger. Antallet varierer fra 7,1 i Innlandet til 9,8 i Troms og Finnmark. 

Forbehold ved tolkning

Byer med regionale odontologiske kompetansesentre (Tromsø, Trondheim, Oslo, Arendal, Bergen og Stavanger) har tannleger som også er knyttet til undervisning og forskning. Dette kan medføre at antall tannlegeårsverk per 10 000 innbyggere i fylkene der disse enhetene ligger ikke gjenspeiler antall tannlegeårsverk som er tilgjengelig for befolkningen. Kompetansesenteret i Arendal ble lagt ned i 2019.

Troms fylkeskommune inkluderer antall årsverk knyttet Universitetsklinikken ved Universitetet i Tromsø (UiT) i antall årsverk for den offentlige fylkeskommunale tannhelsetjeneste.

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også for data fra tidligere år, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Om indikatoren

Tallmateriale leveres av Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB har tatt i bruk en ny metode for å beregne årsverk. Tall for tidligere år er oppdatert og er sammenlignbare over tid. 

Det er et mål at tannhelsetjenester skal være like tilgjengelig for alle, uavhengig av hvor man bor. Dette kan bidra til at sosiale helseforskjeller utjevnes. Indikatoren gir en indikasjon på hvor tilgjengelig tannhelsetjenesten er, og om den er rettferdig fordelt mellom landets fylker.

 

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 23.06.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no