Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Utsettelse av planlagte operasjoner

Indikatoren måler andel utsettelser i forhold til planlagte operasjoner.

Resultater  

I 2. tertial 2022 ble 6,4 prosent av alle planlagte operasjoner nasjonalt utsatt. Det er en liten nedgang fra 7,0 prosent i forrige tertial. Det er imidlertid litt høyere enn samme periode i fjor, da andelen var på 5,1 prosent.  

Helse Sør-Øst RHF hadde lavest andel utsettelser i 2. tertial 2022 med 6,0 prosent, mens Helse Nord RHF hadde høyest andel med 8,6 prosent. Både Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF hadde andeler utsatte operasjoner på 6,4 prosent.

Forbehold

Tallene for 2020 og 2021 bør ses i sammenheng med endret aktivitet på sykehusene grunnet covid-19. 

Haugesund San.forening Revmatismesykehus inngår ikke i 2. tertial 2022 tall for Helse Vest RHF og landet, grunnet utfordringer med rapportering.

Helse Nord RHF sine årsdata 2020 inkluderer ikke data fra Helgelandssykehuset, ettersom Helgelandssykehuset ikke rapporterte tallene for 3. tertial 2020. Helse Møre og Romsdal HF sine tall på behandlingstednivå 2.tertial 2019 inkluderer kun pasienter som er innlagt, og ikke dagkirurgi.

Det kan være ulike årsaker til at en pasient får utsatt sin operasjon, blant annet at noen behandlingssteder har mange øyeblikkelig hjelp-operasjoner. Andre faktorer kan være personellmangel, ufullstendig undersøkelse av pasienten før operasjon og urealistisk operasjonsprogram.​ Utsettelse på grunn av annen akutt oppstått sykdom hos pasienten er også medregnet i denne indikatoren. Slik utsettelse kan ikke tillegges sykehusets planlegging av virksomheten.

Om indikatoren​​​​​​

Med utsettelser fra operasjonsprogrammet, menes at en planlagt operasjon ikke blir gjennomført den dagen pasienten er satt opp på programmet. Utsettelser fra planlagt operasjonsprogram er en uønsket hendelse. For pasienten er det en negativ opplevelse å få utsatt operasjonen.

Operasjonsvirksomhet legger i tillegg beslag på store ressurser i helseforetakene og det er viktig at aktiviteten planlegges og gjennomføres slik at ressursene blir optimalt utnyttet. For helseforetakene kan utsettelser medføre kostnader i form av ekstra liggedøgn for pasienten før operasjonen.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no