Utsettelse av planlagte operasjoner

Indikatoren måler andel utsettelser i forhold til planlagte operasjoner.

Resultater  

På landsbasis ble 7,6 prosent av planlagte operasjoner utsatt i 1. tertial 2020. I 1.tertial 2019 var andelen 5,7 prosent. I 1. tertial 2020 var det Helse Sør-Øst RHF som hadde høyest andel med 8,5 prosent. Helse Vest RHF hadde i samme periode lavest andel på 5,8 prosent.

I årene 2015-2019 har andelen på landsbasis ligget mellom 5,3 prosent og 6,1 prosent (årsdata). Helse Vest RHF har, i samme periode, alltid ligget lavest av regionene.

Forbehold

​Det kan være ulike årsaker til at en pasient får utsatt sin operasjon, blant annet at noen behandlingssteder har mange øyeblikkelig hjelp-operasjoner. Andre faktorer kan være personellmangel, ufullstendig undersøkelse av pasienten før operasjon og urealistisk operasjonsprogram.​

Utsettelse på grunn av annen akutt oppstått sykdom hos pasienten er også medregnet i denne indikatoren. Slik utsettelse kan ikke tillegges sykehusets planlegging av virksomheten.

Helse Møre og Romsdal HF sine tall på behandlingstednivå 2.tertial 2019 inkluderer kun pasienter som er innlagt, og ikke dagkirurgi.

Om indikatoren​​​​​​

Med utsettelser fra operasjonsprogrammet, menes at en planlagt operasjon ikke blir gjennomført den dagen pasienten er satt opp på programmet. Utsettelser fra planlagt operasjonsprogram er en uønsket hendelse. For pasienten er det en negativ opplevelse å få utsatt operasjonen.

Operasjonsvirksomhet legger i tillegg beslag på store ressurser i helseforetakene og det er viktig at aktiviteten planlegges og gjennomføres slik at ressursene blir optimalt utnyttet. For helseforetakene kan utsettelser medføre kostnader i form av ekstra liggedøgn for pasienten før operasjonen.

Datakilde: Særrapportering fra helseforetakene

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 17.09.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no