Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Utsettelse av planlagte operasjoner

Indikatoren måler andel utsettelser i forhold til planlagte operasjoner.

Resultater  

På landsbasis ble 5,4 prosent av planlagte operasjoner utsatt i 1. tertial 2021. Det er en nedgang fra 1. tertial 2020, da 7,6 prosent av planlagte operasjoner ble utsatt. I 1. tertial 2021 var det Helse Vest RHF som hadde lavest andel på 4,6 prosent.  

I årene 2015-2020 har andelen på landsbasis ligget mellom 5,3 prosent og 7,0 prosent (årsdata). Helse Vest RHF har i samme periode alltid ligget lavest av regionene.

Forbehold

​Det kan være ulike årsaker til at en pasient får utsatt sin operasjon, blant annet at noen behandlingssteder har mange øyeblikkelig hjelp-operasjoner. Andre faktorer kan være personellmangel, ufullstendig undersøkelse av pasienten før operasjon og urealistisk operasjonsprogram.​ Utsettelse på grunn av annen akutt oppstått sykdom hos pasienten er også medregnet i denne indikatoren. Slik utsettelse kan ikke tillegges sykehusets planlegging av virksomheten.

Helse Nord RHF sine årsdata 2020 inkluderer ikke data fra Helgelandssykehuset, ettersom Helgelandssykehuset ikke rapporterte tallene for 3. tertial 2020. Helse Møre og Romsdal HF sine tall på behandlingstednivå 2.tertial 2019 inkluderer kun pasienter som er innlagt, og ikke dagkirurgi.

Data for Finnmarkssykehuset HF for 1. tertial 2021 er forsinket grunnet overgang til nytt datasystem. Finnmarkssykehuset regnes heller ikke med i tallene for Helse Nord RHF eller landet. Dette vil bli oppdatert når data er mottatt.

Om indikatoren​​​​​​

Med utsettelser fra operasjonsprogrammet, menes at en planlagt operasjon ikke blir gjennomført den dagen pasienten er satt opp på programmet. Utsettelser fra planlagt operasjonsprogram er en uønsket hendelse. For pasienten er det en negativ opplevelse å få utsatt operasjonen.

Operasjonsvirksomhet legger i tillegg beslag på store ressurser i helseforetakene og det er viktig at aktiviteten planlegges og gjennomføres slik at ressursene blir optimalt utnyttet. For helseforetakene kan utsettelser medføre kostnader i form av ekstra liggedøgn for pasienten før operasjonen.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 16.09.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no