Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Utsettelse av planlagte operasjoner

Indikatoren måler andel utsettelser i forhold til planlagte operasjoner.

Resultater 

I 2023 ble 6,6 prosent av alle planlagte operasjoner nasjonalt utsatt. Det er en nedgang fra 6,7 prosent i 2022.

Helse Midt-Norge RHF hadde lavest andel utsettelser i med 6,0 prosent, mens Helse Nord RHF og Helse Vest RHF hadde høyest andel med hhv 7,4 og 7,2 prosent. 

Forbehold

Tallene for 2020 og 2021 bør ses i sammenheng med endret aktivitet på sykehusene grunnet covid-19. 

Helse Nord RHF sine årsdata 2020 inkluderer ikke data fra Helgelandssykehuset, ettersom Helgelandssykehuset ikke rapporterte tallene for 3. tertial 2020. Helse Møre og Romsdal HF sine tall på behandlingstednivå 2.tertial 2019 inkluderer kun pasienter som er innlagt, og ikke dagkirurgi.

Det kan være ulike årsaker til at en pasient får utsatt sin operasjon, blant annet at noen behandlingssteder har mange øyeblikkelig hjelp-operasjoner. Andre faktorer kan være personellmangel, ufullstendig undersøkelse av pasienten før operasjon og urealistisk operasjonsprogram.​ Utsettelse på grunn av annen akutt oppstått sykdom hos pasienten er også medregnet i denne indikatoren. Slik utsettelse kan ikke tillegges sykehusets planlegging av virksomheten.

Om indikatoren​​​​​​

Med utsettelser fra operasjonsprogrammet, menes at en planlagt operasjon ikke blir gjennomført den dagen pasienten er satt opp på programmet. Utsettelser fra planlagt operasjonsprogram er en uønsket hendelse. For pasienten er det en negativ opplevelse å få utsatt operasjonen.

Operasjonsvirksomhet legger i tillegg beslag på store ressurser i helseforetakene og det er viktig at aktiviteten planlegges og gjennomføres slik at ressursene blir optimalt utnyttet. For helseforetakene kan utsettelser medføre kostnader i form av ekstra liggedøgn for pasienten før operasjonen.

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 03.05.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no