Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Korridorpasienter på sykehus

Indikatoren viser andel og antall pasienter som ligger på korridor.

Resultater 

Andelen korridorpasienter på sykehus nasjonalt var 1,3 prosent i 2. tertial 2023. Dette er en nedgang fra forrige tertial da andelen var på 1,5 prosent. Andelen er på samme nivå som i 3. tertial 2019, etter en periode med lavere andeler i 2020 og 2021

Antallet korridorpasienter i 1. tertial 2023 var 12 453. Dette er en nedgang fra forrige tertial hvor det var 15 855  pasienter på korridor i sykehus. 

Helse Midt-Norge RHF har over tid hatt lavest andel korridorpasienter av regionene, mens Helse Vest RHF har hatt høyest andel i de fleste tertial gjennom måleperioden fra 1. tertial 2011. 

Forbehold

Tallene for 2020 og 2021 bør ses i sammenheng med endret aktivitet på sykehusene grunnet covid-19.

Om indikatoren​​​​​

Indikatoren regner ikke med pasienter som tas inn utover sykehusets vanlige kapasitet ved ekstraordinære hendelser som f.eks. ulykker, katastrofer etc. 

En korridorpasient er en pasient som ligger i en seng i en av sykehusets korridorer, på et bad, et skyllerom, en dagligstue eller lignende. Pasienter regnes også som korridorpasienter når de blir lagt på gangen for at personalet skal kunne observere pasienten, eller fordi pasienten har behov for kontakt med personalet.

Det er ikke ønskelig å ha pasienter liggende i korridorene på sykehus. Det er vanskelig å ivareta den lovpålagte taushetsplikten, for pasienter som ligger i gangene eller i andre fellesrom. I tillegg opplever pasientene at det går ut over deres personlige integritet og verdighet. For å få bedre kvalitet og pasientsikkerhet, er det et ønske om at det ikke skal være korridorpasienter. På den annen side anses det som tryggere for pasienten å ligge på korridor på avdeling med riktig medisinsk kompetanse, enn å ligge på sengepost på en avdeling med en annen type kompetanse (Helsetilsynets rapport 1/2022).

Målet om ingen korridorpasienter har inngått i de regionale helseforetakenes oppdragsdokumenter hvert år siden 2016. Nullvisjonen er tatt ut av oppdragsdokumentene for 2022.

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 30.11.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no