Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helse for voksne - epikrisetid

Indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen 1 og 7 dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne.

Resultater

I 2. tertial 2021 var andelen epikriser sendt innen 1 dag på 52,3 prosent på landsbasis. Det har vært en jevn økende trend på landsbasis siden 2015. Helse Midt-Norge RHF lå høyest med 59,4 prosent epikriser sendt innen 1 dag, mens Helse Sør-Øst RHF lå lavest med en andel på 50,7 prosent. 

Andelen epikriser sendt innen 7 dager ligger på 83,6 prosent på landsbasis for 2. tertial 2021. Det er liten variasjon mellom de regionale helseforetakene. Helse Midt-Norge RHF har den høyeste andelen på 94,3 prosent, mens Helse Sør-Øst RHF har den laveste andelen og ligger på 81,4 prosent. 

Forbehold

Det kan være enkelte behandlingssteder som mangler. Dette kan skje f.eks. dersom rapporterende enhet har endret organisasjonsnummer, rapportert fra hovedenhet eller er en ny enhet. Vi jobber med å inkludere alle rapporterende enheter.

Om indikatoren

Det er et mål at epikrisen skal følge pasienten. Det betyr at epikrisen skal være klar ved utskrivning. Dersom dette ikke er mulig skal epikrisen sendes innen rimelig tid, og senest innen syv dager etter utskrivning. Oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2021 setter som mål at minst 60% av epikrisene er sendt innen én dag etter utskrivning fra psykisk helsevern for voksne og TSB, og at alle skal være sendt innen syv dager.

Epikrise er en oppdatert informasjon om sykehusoppholdet. Den skal sendes til fastlege eller annet helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging.

Hvis det går lang tid før epikrisen sendes fra sykehuset, svekkes muligheten til kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging. Kortere epikrisetid bidrar til mer helhet i tilbudet til pasientene.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 02.12.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no