Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helse for voksne - epikrisetid

Indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen 1 og 7 dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne.

Resultater

Det er et mål at minst 60 prosent av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskrivning fra psykisk helsevern voksne.

I 2021 var andelen epikriser sendt innen 1 dag på 50,4 prosent på landsbasis. Det har vært en økende trend på landsbasis siden 2015. Andelen har økt fra 28,2 prosent i 2015 til 50,4 prosent i 2021.

Det er noe variasjon mellom RHF-ene, andel epikriser sendt innen 1 dag varierer fra 49,4 prosent i Helse Sør-Øst RHF til 56,7 prosent i Helse Midt-Norge RHF.

Andelen epikriser sendt innen 7 dager ligger på 83 prosent på landsbasis i 2021. Variasjonen mellom RHF-ene i andel epikriser sendt innen 7 dager er større sammenlignet med andel epikriser sendt innen 1 dag. Andelen varierer fra 81,2 prosent i Helse Sør-Øst RHF til 94,2 prosent i Helse Midt-Norge RHF.

Forbehold

Det kan være enkelte behandlingssteder som mangler. Dette kan skje f.eks. dersom rapporterende enhet har endret organisasjonsnummer, rapportert fra hovedenhet eller er en ny enhet. Vi jobber med å inkludere alle rapporterende enheter.

Om indikatoren

Det er et mål at epikrisen skal følge pasienten. Det betyr at epikrisen skal være klar ved utskrivning. Dersom dette ikke er mulig skal epikrisen sendes innen rimelig tid, og senest innen syv dager etter utskrivning. Oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2021 setter som mål at minst 60% av epikrisene er sendt innen én dag etter utskrivning fra psykisk helsevern for voksne og TSB, og at alle skal være sendt innen syv dager.

Epikrise er en oppdatert informasjon om sykehusoppholdet. Den skal sendes til fastlege eller annet helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging.

Hvis det går lang tid før epikrisen sendes fra sykehuset, svekkes muligheten til kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging. Kortere epikrisetid bidrar til mer helhet i tilbudet til pasientene.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 05.05.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no