Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hoftebrudd operert innen henholdsvis 24 timer og 48 timer

Indikatoren viser andelen pasienter over 65 år med hoftebrudd som har blitt operert i løpet av henholdsvis 24 timer og 48 timer etter innleggelse.

Resultater 

I 2020 ble 66 prosent av hoftebruddene nasjonalt operert innen 24 timer. Det er en økning fra 2019, da andelen var på 60 prosent.

Helse Midt-Norge RHF hadde høyest andel hoftebrudd operert innen 24 timer med 72,1 prosent, en økning fra 67,2 prosent året før. Helse Vest RHF økte andelen operert innen 24 timer til 70,1 prosent, opp fra 61,5 prosent i 2019. Helse Sør-Øst RHF hadde også en økning til 63,9 prosent. Helse Nord RHF hadde imidlertid en nedgang på 6,8 prosentpoeng, og fikk operert 60,4 prosent innen 24 timer i 2020. 

Andelen hoftebrudd operert innen 48 timer gikk opp til 93,5 prosent på landsbasis i 2020. Alle regioner hadde noe økning, unntatt Helse Nord RHF, som hadde en betydelig reduksjon. Andelen gikk ned fra 94,5 prosent i 2019 til 86,8 prosent i 2020. 

Om indikatoren

Hoftebrudd forekommer hyppig, særlig hos eldre. Om lag 70 prosent som rammes er kvinner. Hoftebrudd har alvorlige konsekvenser for pasienten med smerter og ubehag, men også i tapt evne til å bevege seg, redusert livslengde, økt behov for hjelp og institusjonsomsorg. I tillegg kommer samfunnsmessige økonomiske konsekvenser knyttet til behandling og omsorg. Hoftebrudd behandles med operasjon, enten i form av nagling eller proteseoperasjon.

Det har lenge vært antatt at det er hensiktsmessig å operere hoftebruddspasienter så fort som mulig. Nyere studier peker derimot i retning av at det ikke er noen grunn til å forsere inngrepet innen de første 24 timene. Det er argumenterer for å bruke tid til å utrede og behandle pasienten. Det vil i enkelte tilfeller være hensiktsmessig å sette av tid til å foreta en legemiddelgjennomgang og forberede pasienten på inngrepet med hensyn til ernæring og væskebalanse. Det er imidlertid indikasjoner som tilsier at en ventetid på over to døgn er uheldig. Denne kvalitetsindikatoren viser derfor andelen pasienter som har blitt operert både innen 24 og 48 timer.

  

Først publisert: 29.11.2017 Sist faglig oppdatert: 16.09.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no