Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.2. Om prosess

Arbeidet ble organisert med en arbeidsgruppe med interne og eksterne fagpersoner, og en referansegruppe. De eksterne fagpersonene i arbeidsgruppa bisto Helsedirektoratet med å utforme utkastet til rundskriv. Referansegruppen bestod av fagpersoner og brukere av tjenesten, og kom med konkrete innspill til det Helsedirektoratet presenterte, både skriftlig og i møter.

Det ble avholdt fem møter i arbeidsgruppen og to møter i referansegruppen, i perioden 14. januar til 2. mars 2021.

Rundskrivet ble sendt på høring 6. juli 2021, med høringsfrist 15. september. Høringsuttalelsene ble gjennomgått og til dels tatt til følge. Helsedirektoratet er ansvarlig for rundskrivets innhold.

Arbeidsgruppen – medlemmer

Fra Bioreferansegruppa*: 

 
Ingrid Miljeteig Bergen senter for etikk og prioritering, Universitet i Bergen
Liv Bente Romundstad   Klinikk Spiren og Norsk representant til ESHRE
Sigrun Kjøtrød St. Olavs hospital og leder av Norsk forening for assistert befruktning
Eva Ring  Reproduksjonsmedisinsk avdeling OUS (*i stedet for Gareth Greggains)

Fra Bufetat:    

 
Erlend Pape Nordtorp Seksjon adopsjon, Bufetat region øst

Fra Helsedirektoratet, avdeling helserett og bioteknologi:

 
Anne Forus    
Eva Elander Solli    
Ingeborg Hagerup-Jenssen   
Katrine Bull Evensen   

 Referansegruppen – medlemmer

Hans Ivar Hanevik  Fertilitetsavdelingen, Sykehuset Telemark
Sigrun Kjøtrød   Fertilitetsklinikken St Olav
Martha Hentemann Fertilitetspoliklinikken i Tromsø
Karsten Henning   Fertilitetsseksjonen Haugesund sykehus
Anne Marthe Vaarlund  Fertilitetssenteret (Caruso AS)
Jon Hausken  Klinikk Hausken
Ingeborg R Rian  Klinikk Spiren
Ørjan Veermer Kvinneklinikken Bergen
Nan Oldereid Livio IVF-klinikken
Terje Sørdal  Medicus
Peter Fedorcsak  Reproduksjonsmedisinsk avdeling OUS
avslått Barneombudet
Janne Hauge Lund Bufdir, avd tjenesteutvikling
Lena Holm Berndtsson Bufetat, region øst
Elisabeth Try Valø Helsetilsynet
Tone Blørstad Helsetilsynet
Hans Kristian Stenby Helse Vest RHF
Martha Hentemann Helse Nord RHF
Mette Renden  Helse SØ RHF 
Øyvind Nytun Helse Midt RHF
Anders Einum Norsk Gynekologisk Forening
Hans Ivar Hanevik  Norsk Gynekologisk Forening
Raymond Egge DUIN (foreningen for donorunnfangede i Norge)
ikke besvart invitasjonen Foreningen FRI
Lise Boeck Jakobsen Ønskebarn
Margrethe Raugstad Ønskebarn

 

Siste faglige endring: 06. april 2022