Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.2. Om prosess

Arbeidet ble organisert med en arbeidsgruppe og en referansegruppe. Arbeidsgruppen hadde ansvar for selve utkastet til rundskriv og bestod av eksterne og interne fagpersoner. Referansegruppen bestod av fagpersoner og brukere av tjenesten og kom med konkrete innspill til det arbeidsgruppen presenterte, både skriftlig og i møter.

Det ble avholdt fem møter i arbeidsgruppen og to møter i referansegruppen, i perioden 14. januar til 2. mars 2021.

Arbeidsgruppen – medlemmer

 

Fra Bioreferansegruppa*: 

 
Ingrid Miljeteig Bergen senter for etikk og prioritering, Universitet i Bergen
Liv Bente Romundstad   Klinikk Spiren og Norsk representant til ESHRE
Sigrun Kjøtrød St. Olavs hospital og leder av Norsk forening for assistert befruktning
Eva Ring  Reproduksjonsmedisinsk avdeling OUS (*istedenfor Gareth Greggains)

Fra Bufetat:    

 
Erlend Pape Nordtorp Seksjon adopsjon, Bufetat region øst

Fra Helsedirektoratet, avdeling helserett og bioteknologi:

 
Anne Forus    
Eva Elander Solli    
Ingeborg Hagerup-Jenssen   
Katrine Bull Evensen   

 

Referansegruppen – medlemmer

 

Hans Ivar Hanevik  Fertilitetsavdelingen, Sykehuset Telemark
Sigrun Kjøtrød   Fertilitetsklinikken St Olav
Martha Hentemann Fertilitetspoliklinikken i Tromsø
Karsten Henning   Fertilitetsseksjonen Haugesund sykehus
Anne Marthe Vaarlund  Fertilitetssenteret (Caruso AS)
Jon Hausken  Klinikk Hausken
Ingeborg R Rian  Klinikk Spiren
Ørjan Veermer Kvinneklinikken Bergen
Nan Oldereid Livio IVF-klinikken
Terje Sørdal  Medicus
Peter Fedorcsak  Reproduksjonsmedisinsk avdeling OUS
Janne Hauge Lund Bufdir, avd tjenesteutvikling
Lena Holm Berndtsson Bufetat, region øst
Elisabeth Try Valø Helsetilsynet
Tone Blørstad Helsetilsynet
Hans Kristian Stenby Helse Vest RHF
Martha Hentemann Helse Nord RHF
Mette Renden  Helse SØ RHF 
Øyvind Nytun Helse Midt RHF
Anders Einum Norsk Gynekologisk Forening
Hans Ivar Hanevik  Norsk Gynekologisk Forening
Raymond Egge DUIN (foreningen for donorunnfangede i Norge)
Lise Boeck Jakobsen Ønskebarn
Margrethe Raugstad Ønskebarn

 

Sist faglig oppdatert: 01. juli 2021