Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.1. Om oppdraget

I Prop 34 L (2019-2020) Endringer i bioteknologiloven mv. pkt. 7.6 foreslo Helse- og omsorgsdepartementet at det gis sentrale føringer for hvordan vurdering av egnethet hos søkere av assistert befruktning skal utføres. Dette både av hensyn til det fremtidige barnet, til likebehandling og forutsigbarhet for søkere av assistert befruktning (par eller enslige) og av hensyn til helsepersonell som skal foreta en slik vurdering.

Helsedirektoratet fikk i brev av 2. september 2020 fra Helse- og omsorgsdepartementet i oppdrag å utarbeide utkast til slike retningslinjer innen 1. mars 2021.

Siste faglige endring: 06. april 2022