Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.4. Reglene for annen forskning

Dersom prosjektet ditt er annen forskning som ikke er helseforskning, er det i utgangspunktet GDPR og personopplysningsloven som regulerer forskningsprosjektet ditt Det er ikke krav om etiske forhåndsgodkjenning fra REK, men utvikling av system med kunstig intelligens som skal brukes i helsetjenesten må være etisk forsvarlig.

Avhengig av hvilke kilder du skal innhente person- og helseopplysninger fra, vil du kunne måtte forholde deg til reglene i helselovgivningen, som for eksempel helsepersonelloven, helseregisterloven og forskrift om medisinske kvalitetsregistre. Se pkt. 4.2 for omtale av reglene for taushetsplikt, samtykke og dispensasjon. Disse vil gjelde tilsvarende for annen forskning.


FHIDirektoratet for medisinske produkterDirektoratet for e-helseHelsetilsynet

Informasjonssidene om kunstig intelligens er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, FHI, Direktoratet for medisinske produkter og Statens helsetilsyn.

Siste faglige endring: 16. mars 2022