Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.1. Personvernforordningen gjelder for alle prosjekttypene

Reglene i personopplysningsloven og personvernforordningen må følges når man utvikler kunstig intelligens hvor algoritmer trenes på person- og helseopplysninger. Det gjelder uavhengig av prosjekttype.

Personvernforordningen har blant annet krav om:

  • rettslig grunnlag for å behandle person- og helseopplysninger
  • dataminimering
  • at man skal legge til rette for at de registrerte kan ivareta sine rettigheter
  • risikovurdering
  • innebygd personvern
  • personvernkonsekvensvurdering (DPIA)

Vi viser til Datatilsynet for veiledning om GDPR. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren (Normen) har også både krav og omfattende veiledning på området.

Se mer på www.normen.no


FHIDirektoratet for medisinske produkterDirektoratet for e-helseHelsetilsynet

Informasjonssidene om kunstig intelligens er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, FHI, Direktoratet for medisinske produkter og Statens helsetilsyn.

Siste faglige endring: 16. mars 2022