Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.2. Forskningsetikkloven gjelder for all forskning i Norge

Formålet med forskningsetikkloven er at forskningen skal foregå etter anerkjente forskningsetiske normer.[1] Det er viktig både for kvaliteten på forskningen og for allmennhetens tillit til den.

Forskningsetikkloven gir regler for hvordan forskningsetisk arbeid skal organiseres og hvem som har ansvar. Innholdet i forskningsetikken, altså hva som er god vitenskapelig praksis, reguleres ikke. Dette ligger det til forskersamfunnet selv å avklare.

Loven slår fast den enkelte forsker og forskningsinstitusjons ansvar for å sikre at all forskning skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer.

[1] Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) av 28. april 2017 nr. 23


FHIDirektoratet for medisinske produkterDirektoratet for e-helseHelsetilsynet

Informasjonssidene om kunstig intelligens er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, FHI, Direktoratet for medisinske produkter og Statens helsetilsyn.

Siste faglige endring: 16. mars 2022