Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg til vedlegg 2 til § 5-24 - vedlegg til mønsteravtale for direkte oppgjør med manuelle krav

Utarbeidet av Helseøkonomiforvaltningen 01.10.2009

Mønsteravtalen for direkte oppgjør med manuelle krav kan benyttes av behandlere/ tjenesteytere /leverandører gjengitt nedenfor:

Formelle vilkår

 1. Logoped og Audiopedagog. 2
 2. Ortoptist 2
 3. Jordmor. 2
 4. Multidose (kommuner) 2
 5. Kurssentra for blinde og svaksynte (ftrl § 5-22) 2
 6. Montebellosenteret (ftrl § 5-22) 2
 7. Forsvarets veteransenter, Bæreia  (ftrl § 5 -22) 4
 8. Fysioterapi i utlandet (ftrl § 5-22) 4
 9. Terapiridning (ftrl § 5-22) 4
 10. Oksygenleverandør. 4
 11. Frikort opptreningsinstitusjon. 4
 12.  Fristbruddsinstitusjoner. 5
 13. Andre eventuelle områder godkjent for direkte oppgjør. 5

Formelle vilkår

For at det skal kunne kreves oppgjør etter mønsteravtalen, må behandler/ tjenesteyteren/ leverandøren dokumentere at alle formelle vilkår som til enhver tid er fastsatt i lov, forskrift og avtale er oppfylt. Herunder:

1.  Logoped og audiopedagog

(1)   Dokumentert nødvendig kompetanse som logoped/audiopedagog.

(2)   Norsk fødselsnummer/d-nummer

(3)   Kontonummer i norsk bank

(4)   Underskrevet mønsteravtale

2.  Ortoptist

(1)   Nødvendig autorisasjon/lisens som ortoptist

(2)   Norsk fødselsnummer/d-nummer

(3)   Kontonummer i norsk bank

(4)   Underskrevet mønsteravtale

3.  Jordmor

(1)   Nødvendig autorisasjon/lisens som jordmor,

(2)   Norsk fødselsnummer/d-nummer

(3)   Kontonummer i norsk bank

(4)   Underskrevet mønsteravtale

4.  Multidose (kommuner)

(1)   Organisasjonsnummer

(2)   Kontonummer i norsk bank

(3)   Underskrevet mønsteravtale

For multidose (kommuner) vil mønsteravtalens punkt 4.1 andre avsnitt vedrørende innehold i regninger, ikke komme til anvendelse. Kommunen fremmer kravet overfor HELFO. I kravet må det fremgå hvor mange pasienter som omfattes av ordningen og hvilket apotek pasientene får multidose fra. Kravet skal også inneholde pasientens fødselsnummer, navn og hvilken måned i året brukeren startet med multidose. For hver gang det er endringer i listene, skal kommunen sende inn ny liste til HELFO regionskontor der endringene er merket av. Endringen sendes inn senest en måned etter at endringene har skjedd.

5.  Kurssentra for blinde og svaksynte (ftrl § 5-22)

(1)   Gjeldende rett til å benytte egen døgnsats ved opphold i sentraene

 1. a.      Evenes Kurs- og Treningssenter (Norges blindeforbund)
 2. b.      Hurdalsenteret (Norges blindeforbund)
 3. c.       Solvik Kurs- og Aktivitetssenter (Vestlandske blinde forbund)
 4. d.      Midttun Ferie- og Rekreasjonshjem (KABB Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte)

(2)   Organisasjonsnummer  

(3)   Kontonummer i norsk bank

(4)   Underskrevet mønsteravtale

6.  Montebellosenteret (ftrl § 5-22)

(1)   Godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet som rekreasjonshjem for kreftpasienter, med rett til å benytte spesielle døgnsatser

(2)   Organisasjonsnummer

(3)   Konto i norsk bank

(4)   Underskrevet mønsteravtale

7.  Forsvarets veteransenter, Bæreia  (ftrl § 5 -22)

(1)   O ppgjørsavtale gjeldende bidrag til opphold for personer med krigsenkepensjon og ektefeller av krigspensjonister, og rett til å benytte spesiell døgnsats

(2)   Organisasjonsnummer

(3)   Konto i norsk bank

(4)   Underskrevet mønsteravtale

8.  Fysioterapi i utlandet (ftrl § 5-22)

(1)   Nødvendig norsk autorisasjon som fysioterapeut

(2) Vedkommende behandlingsinstitusjon/fysikalske institutt eies og drives av norsk statsborger eller norsk organisasjon

(3) Dokumentasjon på klinikkens fysiske lokalisering i utlandet i form av en kjøps/ leiekontrakt over lokalene klinikken vil disponere

(4) Behandlingsstedet må ha en permanent fysisk adresse og et telefonnummer som pasientene kan henvende seg til

(5) En eventuell leiekontrakt bør ha en varighet på 1 år, da formålet med ordningen er å gi et vedvarende åpent tilbud til de medlemmene av folketrygden som oppholder seg midlertidig i utlandet og oppfyller vilkårene etter § 5-22

(6) Kontonummer i norsk bank

(7) Underskrevet mønsteravtale

9.  Terapiridning (ftrl § 5-22)

(1)   Nødvendig autorisasjon/lisens som fysioterapeut og dokumentasjon for at fysioterapeuten har gjennomgått og bestått Norsk Fysioterapeutforbunds (NFF) kurs i terapiridning, trinn 1 og 2 og 2 á 40 timer, eller at vedkommende fysioterapeut kan dokumentere tilsvarende kompetanse

(2)   Kommunalt godkjent ridested

(3)   Norsk fødselsnummer/d-nummer

(4)   Kontonummer i norsk bank

(5)   Underskrevet mønsteravtale

10.  Oksygenleverandør

(1)   Har ansvar for at utstyret og oksygenet er i henhold til norsk standard

(2)   Organisasjonsnummer

(3)   Kontonummer i norsk bank

(4)   Underskrevet mønsteravtale

11.  Frikort opptreningsinstitusjon

(1)   Gyldig driftsavtale med regionalt helseforetak, jfr Forskrift av 19.12.2002 nr 1789, Forskrift om egenandelstak 2

(2)   Organisasjonsnummer

(3)   Kontonummer i norsk bank

(4)   Underskrevet mønsteravtale

12.  Fristbruddsinstitusjoner

(1)   Gyldig rammeavtale for kjøp av helsetjenester ved fristbrudd

(2)   Organisasjonsnummer

(3)   Kontonummer i norsk bank

(4)   Underskrevet mønsteravtale

13.  Andre eventuelle områder godkjent for direkte oppgjør

(1)   Nødvendig autorisasjon/lisens/utdanning/statlig eller kommunal refusjonsrett, herunder eventuell spesialistutdannelse som gir rett til å benytte spesielle takster og annen lovbestemt refusjonsrett

(2)   Avtale om driftstilskudd med kommune/RHF, eller refusjonsrett etter forskrift om rett til trygderefusjon av 18. juni 1998 dersom behandler/ tjenesteyter/ leverandør omfattes av denne

(3)   Norsk fødselsnummer/d-nummer / organisasjonsnummer

(4)   Kontonummer i norsk bank

(5)   Underskrevet mønsteravtale

 

Først publisert: 01.10.2009 Siste faglige endring: 01.10.2009 Se tidligere versjoner