Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 2 til § 5-22 - Terapiridning - vurdering av ridested

Utarbeidet av Norsk Fysioterapeutforbund og Rikstrygdeverket 05.04.2006.

Ridestedet skal kontrolleres annet hvert år. 
 

 

 

Fylles ut av kommunelege

1

Dato for befaring:

 

 

2

Tilstede ved befaringen:

 

 

3

Beskriv tilgjengelighet for pasienten:

 

 

4

Er det påstigningsrampe eller trapp (hvis behov)?

 

 

5

Er det sikkerhetshjelmer til utlån?

 

 

6

Er det utstyr tilpasset ulike brukeres behov?

 

 

7

Har de som leier hesten fått opplæring?

 

 

8

Er stien eller banen der terapiridning utøves trafikksikker?

 

 

9

Er det rutiner for internkontroll av hestenes tilstand og utstyr?

 

 

Ev. pålegg om utbedring på punkt ............ innen

......../......20....

Ny vurdering av ridestedet skal utføres innen

......../......20....

 

 

På vegne av ..............................................

kommune

 

 

Dato: ......../......20....:

Underskrift

 

 

 

Først publisert: 05.04.2006 Siste faglige endring: 05.04.2006 Se tidligere versjoner