Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Valtrex tabletter, Valaciklovir tabletter

ATC-kode: J05AB11

Behandling med dette preparatet er ofte kortvarig, og omfattes i slike tilfeller ikke av blåreseptforskriften.
Indikasjon: Del 1/1 Anogenital herpesvirusinfeksjon
Diagnosekoder

ICD-10: A60 Anogenital herpesinfeksjon (herpes simplex)-infeksjon
ICPC-2: X90 (kvinner)
ICPC-2: Y72 (menn) 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: A60

 

Før 1. januar 2018: 
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: A60
ICPC-2: X90 (kvinner)/Y72 (menn)

 


 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

 

Et legemiddel er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.