Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Parnate, Tranylcypromine

ATC-kode: N06AF04 Ikke-markedsført i Norge

Indikasjon: Del 1/1 Moderat og alvorlig depresjon
Diagnosekoder

ICD-10: F32 eller F33 / ICPC-2: P76
Dette er ikke en uttømmende oversikt over diagnosekoder.

Hjemmel

§3a, jf. § 2
ICD-10: -F3
CPC-2: -73

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: -F3

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente legemidler fra ATC-gruppe N06AA eller N06AB eller N06AG eller N06AX. Disse legemidlene må inneholde forskjellige virkestoff og være fra ulike ATC-grupper

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Legemidlene er markedsført med disse indikasjonene i EØS-land.