Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Samsca

ATC-kode: C03XA01

Gjelder tabletter
Indikasjon: Del 1/1 SIADH-syndrom / Hyponatremi som skyldes for høy sekresjon av antidiuretisk hormon*
Diagnosekoder

ICD-10: E22.2 / ICPC-2: T99

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2 
ICD-10: E22
ICPC-2: T99

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: E22

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

* Antidiuretisk hormon = ADH 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.