Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 12.11.2019

Legemiddelnavn: Protopic salve, Takrolimus salve, Takrozem salve

ATC-kode: D11AH01

Indikasjon: Del 1/1 Atopisk dermatitt / -eksem
Diagnosekoder

ICD-10: L20 / ICPC-2: S87 Atopisk dermatitt

Hjemmel

§ 3 ICD-10: L20

Før 1 . januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: L20
ICPC-2: S87

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel i ATC-gruppe D07, H02 eller L04A

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt