Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.04.2018

Legemiddelnavn: Depakote tabletter, Depakote Sprinkle kapsler, Divalproex Sodium Sprinkle kapsler

ATC-kode: N03AG01 Ikke markedsførte preparater

Indikasjon: Del 1/1 Epilepsi
Diagnosekoder

ICD-10: G40 / ICPC-2: N88

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: G40
ICPC-2: N88

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: G40

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel i ATC-gruppe N03AG (fettsyrederivater)

og
minst ett forhåndsgodkjent legemiddel i ATC-gruppe N03AX (diverse antiepileptika)

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i nevrologi, barnesykdommer eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Effektdokumentasjon: EMA har konkludert med at effekten av valproat ikke er avhengig av kjemisk form eller formulering. (2011)