Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Xadago

ATC-kode: N04BD03

Gjelder tabletter
Indikasjon: Del 1/1 Parkinsons sykdom
Diagnosekoder

 ICD-10:G20 / ICPC-2:N87

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10:G20
ICPC-2:N87 

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: G20

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente legemidler i ATC-gruppe N04B.

Legemidlene skal ha ulike virkestoff.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.