Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Crestor, Rosuvastatin

ATC-kode: C10AA07

Gjelder tabletter
Indikasjon: Del 1/1 Kombinert dyslipidemi/hyperlipidemi - Profylakse ved høy risiko for å utvikle alvorlig hjerte- og karsykdom
Diagnosekoder

ICD-10: E78 / ICPC-2: T93 Forstyrrelser i lipoproteinmetabolismen og andre lipidemier 

Oversikten over diagnosekoder er ikke uttømmende her.

Hjemmel

§ 3 ICD-10: -26/-27

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. §2
ICD-10: -26/-27
ICPC-2: -26/-27

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente statiner i ATC-gruppe C10AA.
Statinene må inneholde ulike virkestoffer.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Legemidlene er forhåndsgodkjent ved familiær hyperkolesterolemi (E78.0/T93), og kan ved denne diagnosen forskrives direkte på blå resept dersom bestemmelsene i denne forskriften og refusjonslisten er oppfylt. 

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.