Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Optinate Septimum

ATC-kode: M05BA07

Indikasjon: Del 1/1 Osteoporose hos menn og hos postmenopausale kvinner
Diagnosekoder

ICD-10: M80 / ICPC-2: L95 osteoporose med patologisk brudd
ICD-10: M81 / ICPC-2: L95 osteoporose uten patologisk brudd

Hjemmel

§ 3 ICD-10: M80/M81

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: M80/M81
ICPC-2: L95

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel i ATC-gruppe: M05BA (fra legemiddelgruppen bisfosfonater)

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.