Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: NovoNorm, Repaglinide Accord

ATC-kode: A10BX02

Gjelder tabletter
Indikasjon: Del 1/1 Diabetes mellitus type 2
Diagnosekoder

ICD-10: E11
ICPC-2: T90

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: E11
ICPC-2: T90

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: E11

Krav til tidligere behandling

metformin (ATC-kode A10BA02) eller
ett forhåndsgodkjent legemiddel i ATC-gruppe A 10BD

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.