Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Ranitidin, Zantac

ATC-kode: A02BA02

Gjelder tabletter og brusetabletter
Indikasjon: Del 1/6 Zollinger‑Ellisons syndrom
Diagnosekoder

ICD-10:E16.4 / ICPC-2:D86 Zollinger-Ellison 

Hjemmel

§ 3b

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: E16.4

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Søknad om stønad til reseptfrie tabletter/brusetabletter må vurderes av rådgiver. 

Indikasjon: Del 2/6 Systemisk mastocytose med symptomer på økt magesyresekresjon
Diagnosekoder

ICD-10: Q82.2,D47.0 eller C96.2/ICPC-2 B75 Mastocytose

Hjemmel

§ 3b

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: Q82.2/D47.0/C96.2

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i indremedisin, kirurgi, øre-nese-halssykdommer, hud- og veneriske sykdommer eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdelinger.

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Søknad om stønad til reseptfrie tabletter/brusetabletter må vurderes av rådgiver.

Indikasjon: Del 3/6 Ulcusprofylakse hos barn med kreft
Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -61
ICPC-2: -61

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: -61

Vilkår

Søknaden må inneholde opplysninger om at medlemmet har symptomer som krever behandling

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i barnesykdommer, onkologi eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Symptomlindring med H2-reseptorantagonister som medisinsk støttebehandling omtales i Helsedirektoratets nasjonale behandlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn.

Søknad om stønad til reseptfrie tabletter/brusetabletter må vurderes av rådgiver.

Indikasjon: Del 4/6 Profylakse mot tilbakefall av legemiddelinduserte duodenalsår og magesår
Hjemmel

§ 3a jf. § 2
ICD-10: - 61
ICPC-2: - 61

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: -61

Vilkår

Søknaden må inneholde opplysninger om hvilket preparatet som gir økt risiko for ulcus

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Søknad om stønad til reseptfrie tabletter/brusetabletter må vurderes av rådgiver. 

Indikasjon: Del 5/6 Behandling av duodenalsår og magesår
Diagnosekoder

ICD-10:K25 / ICPC-2:D86 magesår

ICD-10:K26 / ICPC-2:D85 duodenalsår/tolvfingertarmsår

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: K25 eller K26
ICPC-2: D86 eller D85  

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: K25/K26

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

    
Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Søknad om stønad til reseptfrie tabletter/brusetabletter må vurderes av rådgiver. 

Indikasjon: Del 6/6 Sår i spiserør
Diagnosekoder

ICD-10:K22.1 / ICPC-2:D84

Hjemmel

§3b

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: K22.1

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Legemidlet er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.

Søknad om stønad til reseptfrie tabletter/brusetabletter må vurderes av rådgiver. .