Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Pyridoksin, Pyridoxin, Pyridoxine

ATC-kode: A11HA02

Gjelder tabletter
Indikasjon: Del 1/1 Truende polynevritt ved behandling med isoniazid*)
Hjemmel

§ 3, jf. den samme ICD-10-koden som brukeren har vedtak om stønad til isoniazid på

Vilkår

Krav til at brukeren har et vedtak om stønad til isoniazid

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen krav til spesialist

Merknad

Reseptfrie legemidler dekkes som hovedregel ikke etter § 5‑14. Ved denne alvorlige lidelsen er det gjort unntak fra denne hovedregelen.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir   en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

*) Isoniazid er virkestoffet i Rimactazid tabletter og Rimstar tabletter.