Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Propranolol mikstur

ATC-kode: C07AA05

Indikasjon: Del 1/1 Hypertensjon
Diagnosekoder

ICD-10:I11 / ICPC-2:K87 Hypertensiv hjertesykdom

ICD-10:I12 / ICPC-2:K87 Hypertensiv nyresykdom

ICD-10:I13 / ICPC-2:K87 Hypertensiv hjerte- og nyresykdom

ICD-10:I15 / ICPC-2:K87 Sekundær hypertensjon

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: I15
ICPC-2: K87

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: I15

Krav til tidligere behandling

Forhåndsgodkjente propranolol tabletter (ATC-kode C07AA05).

Ingen krav til tidligere behandling for:

  • barn som ikke kan svelge tabletter
  • doser under 10 mg
Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir   en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Et legemiddel med tilsvarende legemiddelformulering er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.