Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.08.2018

Legemiddelnavn: Lodotra

ATC-kode: H02AB07 Ikke-markedsført legemiddel

Gjelder tabletter med modifisert frisetting
Indikasjon: Del 1/1 Reumatoid artritt
Diagnosekoder

ICD-10: M05 / ICPC-2: L88 Seropositiv reumatoid artritt

ICD-10: M06 / ICPC-2: L88 Seronegativ reumatoid artritt

Hjemmel

§ 3 ICD-10: M05 eller M06

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: M05/M06
ICPC-2: L88

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel med ATC-kode:

  • H02AB06 (prednisolon) eller
  • H02AB10 (kortison) eller
  • H02AB03   (metylprednisolon)
Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Legemidlet er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.