Virkestoff

Sist faglig oppdatert:

Legemiddelnavn: Sifrol, Oprymea, Pramipexole

ATC-kode: N04BC05

Gjelder kun tabletter, og ikke depottabletter
Indikasjon: Del 1/1 Symptomatisk behandling ved moderat til alvorlig idiopatisk ”restless legs-syndrom” (RLS)
Diagnosekoder

ICD-10: G25.8 / ICPC-2: N04

Hjemmel

§ 3 a
ICD-10: G25.8
ICPC-2: N04


Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: G25.8

Vilkår

Pasienten skal ha vesentlige RLS-symptomer to eller flere dager/netter i uken, og
en vesentlig negativ innvirkning på søvn og dagfunksjon på grunn av RLS.

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.