Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Trilafon, Peratsin, Decentan, Perphenazin

ATC-kode: N05AB03 ikke-markedsført preparat

Gjelder tabletter
Indikasjon: Del 1/1 Schizofreni og andre psykoser
Diagnosekoder

ICD-10: F20-F29 / ICPC-2: P72, P98

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -F2
ICPC-2: -72

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: -F2

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente legemidler med ulike virkestoff med schizofreni eller annen psykose som refusjonsberettiget bruk

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Et legemiddel er markedsført med disse indikasjonene i et annet EØS-land.