Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 07.09.2019

Legemiddelnavn: Østrogener

ATC-kode: Markedsførte legemidler i gruppe G03C og G03F - unntatt G03FA14 og G03FB08

Legemiddelnavnet skal stå i vedtaket. Legemidler med ATC-kode G03FA14 og G03FB08 er unntatt stønad inntil Legemiddelverket har gjort en metodevurdering.
Indikasjon: Del 1/6 Forstyrrelser i klimakterium og senere*
Diagnosekoder

ICD-10: N95 / ICPC-2: X11 Forstyrrelser i klimakterium og senere

Hjemmel

§ 3 ICD-10: N95

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent (refusjonskode ICD-10: E28.3) østrogenpreparat i ATC-gruppe: G03C eller G03F.

Kvinner som har fjernet eggstokkene (ovariektomi) på grunn av genfeil BRCA1 eller BRCA2:
Ingen krav til tidligere behandling 
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad


*) Kvinnen skal være under 40 år når sykdommen oppstår. Dersom kvinnen var over 40 år da tilstanden oppsto, skal rådgiver vurdere om vilkåret for alvorlig sykdom er oppfylt.


Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.
 

Indikasjon: Del 2/6 Primær ovarialsvikt *)
Diagnosekoder

ICD.10: E28.3 / ICPC-2: T99 Primær ovarialsvikt

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E28.3

Før 1. januar 2018
§ 3a jf. § 2
ICD-10: E28.3
ICPC-2: T99
 

Vilkår

Dekning gis kun til pasienter under 53 år.

Der det i søknaden er oppgitt annen estimert alder for klimakteriet/overgangsalder legges denne til grunn for tidsbegrensningen.
 

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent østrogenpreparat i ATC-gruppe: G03C eller G03F.
 

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i indremedisin, nevrokirurgi, nevrologi, pediatri, fødselshjelp og kvinnesykdommer eller fra lege i sykehus. 

Merknad

*) Kvinnen skal være under 40 år når sykdommen oppstår.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 3/6 Eggstokksvikt etter behandling
Diagnosekoder

ICD-10: E89.4 / ICPC-2: A87 Eggstokksvikt etter behandling 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E89.4

Før 1. januar 2018:
§ 3a jf. § 2
ICD-10: E89.4
ICPC-2:  A87

Vilkår

Dekning gis kun til pasienter under 53 år.

Der det i søknaden er oppgitt annen estimert alder for klimakteriet/overgangsalder legges denne til grunn for tidsbegrensningen.
 

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent østrogenpreparat i ATC-gruppe: G03C eller G03F. 

Ingen krav til tidligere behandling for:
- Kvinner som har fjernet eggstokkene (ovariektomi) på grunn av genfeil BRCA1 eller BRCA2
- Kvinner med kreft i eggstokker eller livmorhals
 

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i indremedisin, nevrokirurgi, nevrologi, pediatri, fødselshjelp og kvinnesykdommer eller fra lege i sykehus.

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 4/6 Turners syndrom
Diagnosekoder

ICD-10: Q96 / ICPC-2: A90 Turners syndrom

Hjemmel

§ 3 ICD-10:  Q96 Turners syndrom

Før 1. januar 2018
§ 3a jf. § 2
ICD-10: Q96
ICPC-2: A90 
 

Vilkår

Dekning gis kun til pasienter under 53 år.

Der det i søknaden er oppgitt annen estimert alder for klimakteriet/overgangsalder legges denne til grunn for tidsbegrensningen.
 

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent østrogenpreparat i ATC-gruppe: G03C eller G03F.
 

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i indremedisin, nevrokirurgi, nevrologi, pediatri, fødselshjelp og kvinnesykdommer eller fra lege i sykehus. 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.
 

Indikasjon: Del 5/6 Hypofysesvikt
Diagnosekoder

 ICD-10:E23 / ICPC-2:T99 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E23

Før 1. januar 2018:
§ 3a jf. § 2
ICD-10: E23
ICPC-2: T99  
 

Vilkår

Dekning gis kun til pasienter under 53 år.

Der det i søknaden er oppgitt annen estimert alder for klimakteriet/overgangsalder legges denne til grunn for tidsbegrensningen.
 

Krav til tidligere behandling

 Minst ett forhåndsgodkjent østrogenpreparat i ATC-gruppe: G03C eller G03F 
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 6/6 Endometriose som behandles med GnRH-analoger
Diagnosekoder

ICD-10: N80 / ICPC-2: X99

Hjemmel

§ 3 ICD-10: N80  

 

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: N80
 

Vilkår

Dekning gis kun til pasienter under 53 år.

Der det i søknaden er oppgitt annen estimert alder for klimakteriet/overgangsalder legges denne til grunn for tidsbegrensningen.

Samtidig behandling med forhåndsgodkjent legemiddel i ATC-gruppe H01CA02 eller L02AE (GnRH-analoger) 
 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.