Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.03.2018

Legemiddelnavn: Natriumklorid tabletter

ATC-kode: A12CA01

Indikasjon: Del 1/1 Hyponatremi
Diagnosekoder

ICD-10:   E87.1 / ICPC-2: T99

Hjemmel

§ 3 ICD-10:   E87

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

 Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken   dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt