Virkestoff

Sist faglig oppdatert:

Legemiddelnavn: Relistor injeksjonsvæske

ATC-kode: A06AH01

Indikasjon: Del 1/1 Opioidindusert forstoppelse
Diagnosekoder

ICD-10: K59.0
ICPC-2: D12 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: -75

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -75
ICPC-2: -75 

Vilkår

Forstoppelsen må være kronisk og ha vart i mer enn tre måneder.

Krav til tidligere behandling

Voksne:
Moventig (ATC-kode A06AH03)

Barn og ungdom < 18 år:
Ingen krav til tidligere behandling. 

Spesialistkrav

Voksne:
Ingen spesialistkrav.

Barn og ungdom < 18 år:
Søknad fra spesialist i anestesiologi, barnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, kirurgi, indremedisin, nevrologi,onkologi, psykiatri, revmatologi eller øre-nese-halssykdommer eller tilsvarende sykehusavdeling.

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.