Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.07.2019

Legemiddelnavn: Concerta depottabletter, Delmosart depottabletter, Equasym Depot kapsler med modifisert frisetting, Medikinet kapsler med modifisert frisetting, Methylphenidate kapsler med modifisert frisetting, Methylphenidate Sandoz depottabletter, Ritalin kapsler med modifisert frisetting

ATC-kode: N06BA04, A-preparat

Indikasjon: Del 1/2 Hyperkinetisk forstyrrelse hos voksne (ADHD og ADD)
Diagnosekoder

ICD-10: F90 / ICPC-2: P81

Hjemmel

§ 3 ICD-10: F90

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: F90
ICPC-2: P81 

Krav til tidligere behandling

Medikinet kapsler med modifisert frisetting
eller
Ritalin kapsler med modifisert frisetting 
eller
Metylphenidate kapsel med modifisert frisetting

Dersom brukeren har startet opp behandling med ett annet markedsført metylfenidatpreparat med depotformulering kan dette sidestilles med bruk av ett av de forhåndsgodkjente legemidlene som er nevnt over. Helsedirektoratet har gjort unntak fra kravet til forhåndsgodkjente i disse tilfellene. 

Spesialistkrav

Søknad fra en spesialist i psykiatri, nevrologi, rus- og avhengighetsmedisin eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Før fylte 23 år kan søknaden også komme fra en spesialist i barnesykdommer eller barne- og ungdomspsykiatri, eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling. 

Merknad

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Indikasjon: Del 2/2 Narkolepsi
Diagnosekoder

ICD-10: G47.4 / ICPC-2: P06

Hjemmel

§ 3 ICD-10: G47.4

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: G47.4
ICPC-2: P06 

Krav til tidligere behandling

Barn og ungdom til og med 17 år:
Ingen krav til tidligere behandling.

Voksne:
Minst ett forhåndsgodkjent metylfenidatpreparat (ATC-kode N06BA04) med refusjonskode ICD-10: G47.4 / ICPC-2: P06. 

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i barnesykdommer, nevrologi, klinisk nevrofysiologi, rus- og avhengighetsmedisin eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling. 

Merknad

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.