Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.07.2019

Legemiddelnavn: Medikinet tabletter, Metylfenidat Aurora Medical tabletter, Ritalin tabletter

ATC-kode: N06BA04, A-preparat

Indikasjon: Del 1/1 Hyperkinetisk forstyrrelse hos voksne (ADHD og ADD)
Diagnosekoder

ICD-10: F90 / ICPC-2: P81

Hjemmel

§ 3 ICD-10: F90

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: F90
ICPC-2: P81

Krav til tidligere behandling

Ritalin kapsler med modifisert frisetting
eller
Medikinet kapsler med modifisert frisetting
eller
Metylphenidate kapsel med modifisert frisetting

Dersom brukeren har startet opp behandling med ett annet markedsført metylfenidatpreparat med depotformulering kan dette sidestillesmed bruk av ett av de forhåndsgodkjente legemidlene som er nevnt over. Helsedirektoratet har gjort unntak fra kravet til forhåndsgodkjente i disse tilfellene. 

Spesialistkrav

Søknad fra en spesialist i psykiatri, nevrologi, rus- og avhengighetsmedisin eller fra lege en ved tilsvarende sykehusavdeling.

Før fylte 23 år kan søknaden også komme fra en spesialist i barnesykdommer eller barne- og ungdomspsykiatri, eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling. 

Merknad

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.