Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.07.2019

Legemiddelnavn: Elvanse kapsel

ATC-kode: N06BA12, A-preparat

Indikasjon: Del 1/1 Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD og ADD) hos voksne
Diagnosekoder

ICD-10: F90 / ICPC-2: P81 Hyperkinetiske forstyrrelser

Hjemmel

§ 3 ICD-10: F90

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: F90
ICPC-2: P81 

Krav til tidligere behandling

Søknad om videreføring av behandling med Elvanse:
Ritalin kapsel med modifisert frisetting
eller
Medikinet kapsler med modifisert frisetting
eller
Metylphenidate kapsel med modifisert frisetting

 

Dersom brukeren har startet opp behandling med et annet markedsført metylfenidatpreparat med depotformulering kan dette sidestillesmed bruk av ett av de forhåndsgodkjente legemidlene som er nevnt over. Helsedirektoratet har gjort unntak fra kravet til forhåndsgodkjente i disse tilfellene. 

 

Søknad om oppstart av behandling med Elvanse:
Aduvanz (lisdeksamfetamin) kapsel

Spesialistkrav

Søknad fra en spesialist i psykiatri, nevrologi, rus- og avhengighetsmedisin, eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Før fylte 23 år kan søknaden også komme fra en spesialist i barnesykdommer, barne- og ungdomspsykiatri eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling. 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Elvanse er forhåndsgodkjent hos barn og ungdom (fra og med 6 år til og med 17 år)