Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Victoza inj.

ATC-kode: A10BJ02

Indikasjon: Del 1/1 Monoterapi ved diabetes type 2
Diagnosekoder

ICD-10: E11 / ICPC-2: T90 Diabetes mellitus type 2
 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E11

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: E11
ICPC 2: T90 

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel med ATC-kode A10BA02 (metformin)

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav
 

Merknad

Victoza er forhåndsgodkjent ved § 2 i kombinasjon med enkelte andre legemidler.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.